Platform Informatieberaad Zorg

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Platform Informatieberaad Zorg in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Het Platform Informatieberaad Zorg is een online omgeving, waar leden van communities (gebruikers) elkaar digitaal kunnen ontmoeten, bestanden uit kunnen wisselen, samenwerken, etc., met als einddoel het verrijken van producten zoals beleidsnotities en brieven aan de Tweede Kamer.
Toestemming betrokkene

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Gebruikers van het Platform Informatieberaad Zorg.

 • Gegevens: Gewone persoonsgegevens van gebruikers. Optioneel bijzondere persoonsgegevens van gebruikers (medische gegevens en foto's), strafrechtelijke persoonsgegevens- en wettelijke identificerende gegevens van gebruikers.
 • Verzameldoel: Om de leden van communities in staat te stellen gebruik te kunnen maken van het platform en aldaar elkaar digitaal te ontmoeten, bestanden uit te wisselen, samen te werken etc...
 • Bewaartermijn: De persoonsgegevens worden tot uiterlijk 1 maand bewaard; na verwijdering van persoonsgegevens door gebruiker, en/of na het opheffen van een community en/of na het opheffen van het hele Platform.
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Dan kan de betrokkene geen gebruik maken van het Platform.
 • Bijzondere persoonsgegevens

  • Persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt
  • Gegevens over gezondheid

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Gebruikers van het Platform Informatieberaad Zorg.
 • ICTU: Is opdrachtnemer voor de functionele en technische realisatie, het beheer en de doorontwikkeling van het Platform en is daarmee verwerker. ICTU sluit verwerkersovereenkomsten af met haar leverancier(s) als subverwerker. In dit geval is dat de leverancier van het SaaS-platform Mett. Ook ziet ICTU toe op de vastlegging van afspraken met eventuele toeleveranciers van Mett - in dit geval hostingpartij HTX. Daarnaast maakt ICTU (verwerkers)afspraken met AZ-DPC voor afname van de dienst Piwik.
 • Mett: Is de leverancier van het software-as-a-service platform. Mett sluit op haar beurt een verwerkersovereenkomst af met haar hostingpartij, waarvan de verwerkersovereenkomst met ICTU integraal onderdeel uitmaakt.
 • HTX automatisering: Is de hostingpartij van Mett.
 • AZ-DPC: De Dienst Publiek en Communicatie van het ministerie van Algemene Zaken (AZ-DPC) is aanbieder van Piwik: een dienst voor het genereren van webstatistieken.

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, voor deze de plv. secretaris-generaal (DI/CIO)

Bezoekadres

Parnassusplein 5
2511VX Den Haag
NEDERLAND

Postadres

Postbus 20350
2500EJ Den Haag
NEDERLAND