Productie en gebruik verboden stoffen landbouw (VIAG)

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Productie en gebruik verboden stoffen landbouw (VIAG) in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Het genereren, analyseren, selecteren en verstrekken van gegevens betreffende de productie, handel en het gebruik van groeibevorderende stoffen t.b.v. de aan de NVWA opgedragen toezicht- en opsporingswerkzaamheden.
Wettelijke verplichting

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

(relaties van)Producenten, handelaren en gebruikers van groeibevorderende stoffen.

 • Gegevens: NAW-gegevens, functie, emailadres, telefoonnummer en kentekengegevens
 • Verzameldoel: Het genereren, analyseren, selecteren en verstrekken.
 • Bewaartermijn: 7 jaar
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Betrokkene kan anders niet voldoen aan de wet
 • Bijzondere persoonsgegevens

  • Gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten

Melders van informatie

 • Gegevens: NAW-gegevens
 • Verzameldoel: Het genereren, analyseren, selecteren en verstrekken.
 • Bewaartermijn: 7 jaar
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Anders is contact niet mogelijk
 • Gegevens: Functie
 • Verzameldoel: Het genereren, analyseren, selecteren en verstrekken.
 • Bewaartermijn: 7 jaar
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Anders kan er geen contact opgenomen worden
 • Bijzondere persoonsgegevens

  • Gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Medewerkers NVWA, die uit hoofde van hun taak toegang hebben tot de gegevens.
 • Beleidsdirecties EZ (beleidsinformatie) en uitvoerende diensten EZ (uitvoeringsinformatie).
 • (Bestuurs)organen met publiekrechtelijke taak.
 • Derden t.b.v. wetenschappelijk onderzoek en statistiek.

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Bezoekadres

Catharijnesingel 59
3511GG UTRECHT
NEDERLAND

Postadres

Postbus 43006
3540AA UTRECHT
NEDERLAND