Project Bodycams

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Project Bodycams in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doelen:

 • Het bezien of met toepassing van een bodycam agressie en geweld kan worden voorkomen of beperkt kan worden. En zorgen voor betere resultaten ingeval van daadwerkelijke vervolging bij het verstrekken van opgenomen beelden bij aangifte van agressie en geweldincidenten.
  Taak van algemeen belang
 • Opleiding: nadat persoonsherkenning zo veel mogelijk is voorkomen
  Taak van algemeen belang

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Bedrijven waarbij NVWA project bodycams uitvoert

 • Gegevens: audiovisuele opname van het verloop van een inspectie en daarbij aanwezige personen en zaken waarover de IG zeggenschap heeft. Datum, tijd en plaats van de opname.
 • Verzameldoel: Bezien of met toepassing van een mobiele camera agressie en geweld kan worden voorkomen of beperkt en of het verstrekken van opgenomen beelden bij aangifte van agressie- en geweldincidenten door de NVWA leidt tot betere resultaten ingeval van daadwerkelijke vervolging.
 • Bewaartermijn: 1 De met een bodycam gemaakte opname wordt bewaard tot het volooien van de evaluatie van het experiment. NVWA heeft voor de videobeelden termijnen voor verwijderen en vernietigen vastgesteld. De beelden worden na 30 werkdagen verwijderd uit het actieve bestand en opgenomen in het archiefbestand. Na 84 werkdagen worden de beelden definitief vernietigd.
 • Bron: Bodycam
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.
 • Bijzondere persoonsgegevens

  • Persoonsgegevens waaruit religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen blijken
  • Gegevens over gezondheid
  • Gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Openbaar ministerie (als er sprake is van een misdrijf)
 • de NVWA-beveiligingscoördinator
 • gedurende het experiment: de door de IG aangewezen onderzoeker bij de afdeling CFO Office;

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Bezoekadres

Catharijnesingel 59
3511GG UTRECHT
NEDERLAND

Postadres

Postbus 43006
3540AA UTRECHT
NEDERLAND

Referentie

Verwerkingsnummer: M4565
Type: Primair