Protocol 2018 OWHH 8396 IP Mycotoxinen bij Import

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Protocol 2018 OWHH 8396 IP Mycotoxinen bij Import in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Bescherming volksgezondheid en het leveren van een bijdrage aan blootstellingsberekeningen door EFSA/RIVM.
Taak van algemeen belang

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Bedrijven die producten(levensmiddelen en grondstoffen)importeren

  • Gegevens: Naam en achternaam contactpersoon importeur en leverancier
  • Verzameldoel: zie doel verwerking
  • Bewaartermijn: 5 jaar
  • Bron: Betrokkene
  • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
    Gevolgen bij het niet aanleveren: Communicatie met importeur is anders niet mogelijk

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

  • Medewerkers NVWA

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Bezoekadres

Catharijnesingel 59
3511GG UTRECHT
NEDERLAND

Postadres

Postbus 43006
3540AA UTRECHT
NEDERLAND