Register grondstoffen bedrijven diergeneesmiddelen

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Register grondstoffen bedrijven diergeneesmiddelen in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Het Besluit Diergeneesmiddelen schrijft voor dat er registers bij moeten worden gehouden van bedrijven en personen die in het bezit zijn van de grondstoffen voor diergeneesmiddelen.
Wettelijke verplichting

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Personen die in het bezit zijn van een werkzame substantie met (een) therapeutische eigenschappen die als geneesmiddel bij een dier kan worden toegepast.

  • Gegevens: Zakelijke contacten/contactpersonen van een bedrijf, naam adres, woonverblijfplaats, postcode, telefoonnummer, mailadres, NAW gegevens.
  • Verzameldoel: Het Besluit Diergeneesmiddelen schrijft voor dat er registers bij moeten worden gehouden van bedrijven en personen die in het bezit zijn van de grondstoffen voor diergeneesmiddelen.
  • Bewaartermijn: 5 jaar, zie Regeling diergeneeskundigen
  • Bron: Betrokkene
  • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
    Gevolgen bij het niet aanleveren: Dit moet volgens het Besluit diergeneesmiddelen

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

  • NVWA (ministerie LNV)
  • Douane (Ministerie van FIN / Belastingdienst)
  • CIBG (ministerie VWS) - Voeren het register in opdracht van het ministerie LNV uit.

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de directeur-generaal van Agro en Natuur (OUD)

Bezoekadres

Bezuidenhoutseweg 73
2594AC DEN HAAG
NEDERLAND

Postadres

Postbus 20401
2500EK DEN HAAG
NEDERLAND