Registratie gunsten, giften en geschenken

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Registratie gunsten, giften en geschenken in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doelen:

 • Inzichtelijk krijgen in integriteitsrisico's inzake ontvangst giften, geschenken door medewerkers.
  Wettelijke verplichting
 • Rapporteren aan bevoegd gezag.
  Wettelijke verplichting
 • Aansturen management door directie.
  Wettelijke verplichting
 • Identificeren van schenkers/gevers.
  Wettelijke verplichting
 • Nemen van mitigerende maatregelen bij integriteitsrisico's.
  Wettelijke verplichting

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Beslisser (leidinggevende).

 • Gegevens: Naam, afdeling.
 • Verzameldoel: Inzichtelijk krijgen van ontvangst giften, geschenken .
 • Bewaartermijn: 3 jaar.
 • Bron: Betrokkene.
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Verplicht volgens integriteitsbeleid.

Derden (schenkers) die medewerkers van Agentschap Telecom een geschenk van >50 euro hebben aangeboden.

 • Gegevens: NAW schenker (persoon of bedrijfsnaam).
 • Verzameldoel: Uitvoering geven aan het integriteitsbeleid van Agentschap Telecom.
 • Bewaartermijn: 3 jaar.
 • Bron: De AT-medewerker die het geschenk ontvangen heeft.
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Verplicht volgens integriteitsbeleid.

Medewerkers Agentschap Telecom die een geschenk van >50 euro aangeboden hebben gekregen.

 • Gegevens: Naam, dienstonderdeel, beschrijving van de inbreuk.
 • Verzameldoel: Inzichtelijk krijgen van integriteitrisico's en nemen van mitigerende maatregelen.
 • Bewaartermijn: Onbeperkt i.v.m. mogelijke juridische trajecten.
 • Bron: Melder.
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Directeur-hoofdinspecteur.
 • Coördinator Integriteit ontvangt de namen van schenkers/bedrijven van geschenken of diensten van > € 50.
 • De AT-medewerker die aan het eind van het jaar de overzichten ontvangen geschenken/diensten > € 50 verzamelt.
 • Het verantwoordelijke lijnmanagement ontvangt de melding ontvangen geschenken/diensten > € 50.
 • De medewerkers van P-Direkt die toegang hebben tot het register en het P-dossier.
 • De informatiespecialist die de gegevens uit het register (P-Direkt) kan uitdraaien.

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur-hoofdinspecteur van het Agentschap Telecom

Bezoekadres

Emmasingel 1
9726AH GRONINGEN
NEDERLAND

Postadres

Postbus 450
9700AL GRONINGEN
NEDERLAND