Registratie monsters en fytosanitaire staat percelen.

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Registratie monsters en fytosanitaire staat percelen. in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doelen:

 • Het uitvoeren van diagnoses en identificaties van schadelijke organismen i.h.k.v. Plantenziektenwet.
  Wettelijke verplichting
 • De facturering van uitgevoerde onderzoeken aan de opdrachtgevers.
  Wettelijke verplichting
 • Managementdoeleinden, waaronder het samenstellen van rapportages en overzichten en aansturing.
  Wettelijke verplichting
 • Het uitvoeren van controles en het afleggen van verantwoording, zoals audits en interne controles.
  Wettelijke verplichting
 • Fytosanitaire status bedrijf/perceel bepalen tbv de uitvoering Plantenziektenwet (o.m. afgifte plantenpaspoort door keuringsdiensten, vrijgeven percelen, toezicht naleving Plantenziektenwet)
  Wettelijke verplichting

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Natuurlijke en rechtspersonen waarbij een monster is genomen of die een monster hebben ingezonden.

 • Gegevens: Identificatie- en contactgegevens zoals naam, debiteurnr. KvK-nummer of geb. dat
 • Verzameldoel: Identificatie en het mogelijk maken van communicatie met betrokkene
 • Bewaartermijn: 7 jaar
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Betrokkene kan anders niet voldoen aan de wet
 • Gegevens: Herkomst, ontvangstdatum en resultaten onderzoek
 • Verzameldoel: Vastleggen relevante gegevens over uitgevoerde onderzoek
 • Bewaartermijn: 7 jaar
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Betrokkenen kan anders niet voldoen aan de wet
 • Gegevens: Gegevens tbv facturering, debiteurnr., BTW-gegevens, mogelijke status wanbetaler
 • Verzameldoel: Faciliteren betaling
 • Bewaartermijn: 7 jaar
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Betrokkenen kan anders niet voldoen aan de wet

Natuurlijke en rechtspersonen die een voorgenomen grondontsmetting hebben gemeld.

 • Gegevens: Identificatie- en contactgegevens zoals naam, relatienummer, perceelsaanduiding
 • Verzameldoel: Identificatie betrokkene
 • Bewaartermijn: 7 jaar
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Communicatie anders niet mogelijk
 • Gegevens: Uitgevoerde ontsmettingen
 • Verzameldoel: Om te toetsen of mag worden ontsmet tbv de uitvoering van inspectietaken
 • Bewaartermijn: 7 jaar
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: communicatie anders niet mogelijk

Natuurlijke en rechtspersonen met een besmetverklaring aardappelmoeheid.

 • Gegevens: NAW-gegevens
 • Verzameldoel: Identificatie en het moglijk maken van communicatie met betrokkene
 • Bewaartermijn: 7 jaar
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Communicatie naders niet mogelijk
 • Gegevens: Fytosanitaire status, zoals datum besmetverklaring en bestrijdingsmaatregelen
 • Verzameldoel: Toezicht en beoordeling of en wanneer besmetverklaring kan worden opgeheven
 • Bewaartermijn: 7 jaar
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Betrokkene kan anders niet voldoen aan de wet

Behandelend medewerkers, zoals laboratorium-, technisch en financieel medewerkers.

 • Gegevens: Naam / functie /afdeling / team
 • Verzameldoel: Identificatie betrokkene
 • Bewaartermijn: 7 jaar
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Communicatie anders niet mogelijk

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Behandelend medewerkers NVWA
 • Betrokkene

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Bezoekadres

Catharijnesingel 59
3511GG UTRECHT
NEDERLAND

Postadres

Postbus 43006
3540AA UTRECHT
NEDERLAND