Roodvleesslachthuizen combiformulier

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Roodvleesslachthuizen combiformulier in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Toezicht op het ante- en postmortemkeuring op roodvleesslachthuizen zonder permanent toezicht
Taak van algemeen belang

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Medewerkers KDS

 • Gegevens: Naam en handtekening
 • Verzameldoel: zie doel verwerking
 • Bewaartermijn: 5 jaar
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Bij calamiteit kan er anders niet snel geschakeld worden

Medewerkers(dierenartsen) NVWA

 • Gegevens: naam en handtekening
 • Verzameldoel: zie doel verwerking
 • Bewaartermijn: 5 jaar
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Bij calamiteit kan er anders niet snel geschakeld worden en de wettelijke taak moet uitgevoerd worden

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Medewerkers NVWA
 • Medewerkers KDS
 • Betrokken Slachthuis

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Bezoekadres

Catharijnesingel 59
3511GG UTRECHT
NEDERLAND

Postadres

Postbus 43006
3540AA UTRECHT
NEDERLAND