Rud - nvwa

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Rud - nvwa in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Noodzakelijk voor uitvoering Verordening (EU) nr. 1306/2013
Wettelijke verplichting

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Waterschappen/Gemeentes/Cokz/Provincies/Politie/NCAE

 • Gegevens: Namen toezichthouders, emailadres, telefoonnummers
 • Verzameldoel: zie doel verwerking
 • Bewaartermijn: 5 jaar
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Contactgegevens zijn noodzakelijk voor het opnemen van contact met betrokkene

Personen die werkzaam zijn bij landbouwbedrijven

 • Gegevens: Naw gegevens(eenmansbedrijven en maatschappen)
 • Verzameldoel: zie doel verwerking
 • Bewaartermijn: 5 jaar
 • Bron: De gegevens ontvangen wij van de omgevingsdienst
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Er kan niet aan de uitvoering van de Verordening (EU) nr. 1306/2013 voldaan worden als gegevens niet verstrekt worden.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Medewerkers NVWA
 • RVO

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Bezoekadres

Catharijnesingel 59
3511GG UTRECHT
NEDERLAND

Postadres

Postbus 43006
3540AA UTRECHT
NEDERLAND