Subsidie aanvraag en registratiesysteem voor culturele instellingen (AIMS)

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Subsidie aanvraag en registratiesysteem voor culturele instellingen (AIMS) in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Verstrekken van subsidie Mediawet 2008 art. 2.15, 2.23, 2.30, 2.39, 2.60o, 2.102, 2.34h, 2.59, Wet specifiek Cultuurbeleid art. 5, 6 en 9 Erfgoedwet art. 8.7, 2.4, 2.6, 2.8, 3.1, 3.7, 3.9, 3.13, 4.21,4.22, 4.23, 5.10, 6.5, 6.7, 6.12, 6.14, 6.15, 7.3, 7.7, 8.1.b.
Wettelijke verplichting

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Culturele instellingen die subsidie aanvragen

  • Gegevens: NAW gegevens van instellingen en gegevens mbt subsidieaanvragen
  • Verzameldoel: aanvraag subsidie.
  • Bewaartermijn: 7 jaar na afrekening van de subsidie
  • Bron: Betrokkene
  • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
    Gevolgen bij het niet aanleveren: geen verstrekking van subsidie.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

  • Accounthouders/ beleidsmedewerkers en financieel medewerkers

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, voor deze de directeur Erfgoed en Kunsten

Bezoekadres

Rijnstraat 50
2515XP Den Haag
Nederland

Postadres

Postbus 16375
2500BJ Den Haag
Nederland

Referentie

Verwerkingsnummer: M2976
Type: Primair