Subsidie (project/instelling) VWS-kerndepartement

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Subsidie (project/instelling) VWS-kerndepartement in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Het kunnen behalen van beleidsdoelstellingen door verstrekking van subsidies aan projecten en/of instellingen.
Uitvoering overeenkomst

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Aanvrager(s) van een project- of instellingssubsidie

 • Gegevens: Gewone persoonsgegevens: naam en bereikbaarheidsgegevens van de contactpersoon bij het project of de instelling (zoals adres, e-mail, en/of telefoonnummer), bankrekeningnummer, naam en handtekening bestuurder(s) conform KvK-register, arbeidsovereenkomst(en) en BIG-nummer.
 • Verzameldoel: Het kunnen behalen van beleidsdoelstellingen door verstrekking van subsidies aan projecten en/of instellingen.
 • Bewaartermijn: 10 jaar, conform selectielijst VWS
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: De gegevens zijn nodig voor het verwerken van en uitvoeren van de subsidieaanvraag. Zonder deze gegevens is dat niet mogelijk.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Medewerkers van (beleids)directies die de subsidies verstrekken
 • Medewerkers van de directie Financieel- Economische Zaken (FEZ) VWS vanuit hun rol van toetser/beoordelaar.
 • Medewerkers van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) voor de verwerking van de aanvragen
 • Medewerkers van het Financieel Diensten Centrum (FDC) voor het uitkeren van gehonoreerde aanvragen
 • Medewerkers van de Auditdienst Rijk (ADR) voor de toetsing op het proces en de rechtmatigheid

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

Gemeenschappelijke Verwerkingen VWS De Minister Volksgezondheid, Welzijn en Sport, voor deze de directeur

Bezoekadres

Parnassusplein 5
2511VX DEN HAAG
NEDERLAND

Postadres

Postbus 20350
2500EJ DEN HAAG
NEDERLAND

Referentie

Verwerkingsnummer: M5948
Type: Secundair