Survey Integratie Minderheden

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Survey Integratie Minderheden in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Het SCP verricht beleidsrelevant en strategisch onderzoek. Hiervoor worden gegevens verzameld via surveys en interviews, of worden externe gegevens gebruikt. Zie Regeling van de minister-president, Minister van Algemene Zaken, houdende de vaststelling van de Aanwijzingen voor de Planbureaus. Staatscourant 3200, 21 februari 2012 https://www.scp.nl/dsresource?objectid=960e6c0d-1c54-45d0-9efd-075c03f30349&type=org
Taak van algemeen belang

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Personen van 15 jaar en ouder, woonachtig in Nederland en ingeschreven in het GBA en afkomstig uit Turkije, Marokko, Suriname en de voormalig Nederlandse Antillen en hun nakomelingen (1e en 2e generatie). Personen van Poolse origine (na 2004 ingeschreven in GBA) en Somaliërs. Verder een controlegroep van de overigen in het GBA ingeschrevenen.

 • Gegevens: 4cijferige postcode, persoonskenmerken (geslacht, leeftijd, burgerlijke staat), algemene leefsituatiegegevens (werk, opleiding, huishoudgegevens), nationaliteit, sociale contacten, meningen over verhouding man/vrouw/kinderen, mening over homosexualiteit, meningen over andere allochtonen, gezondheid, inkomen, religie herkomst, gezondheid, lid vakbond
 • Verzameldoel: Het SCP verricht beleidsrelevant en strategisch onderzoek. Hiervoor worden gegevens verzameld via surveys en interviews, of worden externe gegevens gebruikt. Zie Regeling van de minister-president, Minister van Algemene Zaken, houdende de vaststelling van de Aanwijzingen voor de Planbureaus. Staatscourant 3200, 21 februari 2012 https://www.scp.nl/dsresource?objectid=960e6c0d-1c54-45d0-9efd-075c03f30349&type=org
 • Bewaartermijn: Surveygegevens geanalyseerd met Stata, SPSS en andere statistische software via SSC Campus
 • Bron: 4-cijferige postcode uit GBA door CBS toegevoegd registergegevens door CBS toegevoegd
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.
 • Bijzondere persoonsgegevens

  • Persoonsgegevens waaruit religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen blijken
  • Persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt
  • Gegevens over gezondheid
  • Persoonsgegevens waaruit het lidmaatschap van een vakbond blijkt

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • SCP onderzoekers op het gebied van integratie en minderheden

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

adjunct directeur Sociaal en Cultureel Planbureau

Bezoekadres

Bezuidenhoutseweg 30
2594AV DEN HAAG
NEDERLAND

Postadres

Postbus 16164
2500BD DEN HAAG
NEDERLAND

Referentie

Verwerkingsnummer: M3113
Type: Primair