Telefoonprotocol NVWA

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Telefoonprotocol NVWA in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doelen:

 • het optimaliseren van de opleiding van de medewerkers met behulp van voice recording;
  Toestemming betrokkene
 • het verzamelen van bewijs ingeval van (telefonische) bedreigingen en klachtafhandeling met behulp van voice recording;
  Toestemming betrokkene
 • het corrigeren of aanvullen van de gegevens die de beller heeft doorgegeven met behulp van voice recording;
  Taak van algemeen belang
 • het optimaliseren van de opleiding van de medewerkers met behulp van silent monitoring.
  Toestemming betrokkene

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Medewerkers NVWA

 • Gegevens: gevoerde zakelijke telefoongesprekken
 • Verzameldoel: training en coaching, bewijsvoering en fraudebestrijding naar aanleiding van een concrete verdenking
 • Bewaartermijn: 7 jaar
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Burgers/bedrijven

 • Gegevens: NAW-gegevens (indien de beller een terugkoppeling wenst)
 • Verzameldoel: klachtenafhandeling
 • Bewaartermijn: 7 jaar
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Kan anders niet teruggebeld worden
 • Gegevens: aard van de klacht
 • Verzameldoel: behandeling van meldingen, klachten (art 9 AwB) en informatieverzoeken
 • Bewaartermijn: 7 jaar
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.
 • Bijzondere persoonsgegevens

  • Gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Medewerkers
 • Burgers
 • Bedrijven
 • LNV beleidsdirecties
 • VWS beleidsdirecties

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Bezoekadres

Catharijnesingel 59
3511GG UTRECHT
NEDERLAND

Postadres

Postbus 43006
3540AA UTRECHT
NEDERLAND