Toezicht Leeftijdsgrenzen

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Toezicht Leeftijdsgrenzen in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Melden van mogelijke overtreding leeftijdsgrenzen bij het aanbieden, verkopen of vertonen van films of games
Wettelijke verplichting

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Medewerker bezocht bedrijf.

 • Gegevens: Naam contactpersoon
 • Verzameldoel: Melden van mogelijke overtreding leeftijdsgrenzen bij het aanbieden, v.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
 • Bewaartermijn: 5 jaar
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Medewerkers die binnen AT belast zijn met de werkzaamheden ten behoeve van de beschreven doelen van deze verwerking.

 • Gegevens: naam medewerker AT
 • Verzameldoel: Melden van mogelijke overtreding leeftijdsgrenzen bij het aanbieden, v.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
 • Bewaartermijn: 5 jaar
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Niet voldoen aan de

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Alleen interne verstrekking (afd T/ATS)

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur-hoofdinspecteur van het Agentschap Telecom

Bezoekadres

Emmasingel 1
9726AH GRONINGEN
NEDERLAND

Postadres

Postbus 450
9700AL GRONINGEN
NEDERLAND

Referentie

Verwerkingsnummer: M6153
Type: Primair

Onderwerpen