Uitvoeren taken op het gebied van Topstructuur en Topformatie

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Uitvoeren taken op het gebied van Topstructuur en Topformatie in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Jaarlijkse rapportage aan BZK over het aantal managementfuncties in schaal 16 en hoger, inclusief de functienaam en de plaats in de organisatiestructuur.
Rijksbrede afspraken voortkomend uit en vastgelegd in het “Coördinatiebesluit organisatie en bedrijfsvoering rijksdienst”

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Medewerkers vanaf functieschaal 16 die direct onder een DG vallen

  • Gegevens: Naam, functienaam, functieschaal, persoonlijke schaal. De naam is alleen voor eigen gebruik door team Organisatieadvies tbv het opstellen van de rapportage, maar wordt niet opgenomen in de rapportage.
  • Verzameldoel: Jaarlijkse rapportage aan BZK over het aantal managementfuncties in schaal 16 en hoger, inclusief de functienaam en de plaats in de organisatiestructuur.
  • Bewaartermijn: De uitdraai uit P-Direkt die gebruikt wordt voor de rapportage wordt niet bewaard
  • Bron: P-Direkt
  • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

  • Ministerie van VWS

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, voor deze de plv. secretaris-generaal (OBP)

Bezoekadres

Parnassusplein 5
2511VX Den Haag
NEDERLAND

Postadres

Postbus 20350
2500EJ Den Haag
NEDERLAND