Uitvoeringspraktijk WMO 2015

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Uitvoeringspraktijk WMO 2015 in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Het SCP verricht beleidsrelevant en strategisch onderzoek. Hiervoor worden gegevens verzameld via surveys en interviews, of worden externe gegevens gebruikt. Zie Regeling van de minister-president, Minister van Algemene Zaken, houdende de vaststelling van de Aanwijzingen voor de Planbureaus. Staatscourant 3200, 21 februari 2012 https://www.scp.nl/dsresource?objectid=960e6c0d-1c54-45d0-9efd-075c03f30349&type=org
Taak van algemeen belang

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

beleidsmedewerkers Wmo en leden Wmo-raad

 • Gegevens: - contactgegevens - functie / wijze van betrokkenheid bij Wmo - Organisatie van Wmo in de gemeente - Ervaringen met de Wmo (toegang, ondersteuning, resultaten) - Opvattingen over de Wmo (toegang, ondersteuning, resulaten)
 • Verzameldoel: Het SCP verricht beleidsrelevant en strategisch onderzoek. Hiervoor wo.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
 • Bewaartermijn: contactgegevens: zes maanden na publicatie zullen de bestanden met contactgegevens worden vernietigd Andere gegevens: Geen vernietiging vanwege wetenschappelijke reproduceerbaarheid (conform VSNU-richtlijn); bewaard in beveiligde omgeving Ruwe data: audio opnamen, bewaard in een beveiligde omgeving, vernietigd na 10 jaar
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

managers, professionals en vrijwilligers betrokken bij uitvoering Wmo 2015

 • Gegevens: - contactgegevens - functie / wijze van betrokkenheid bij Wmo - Organisatie van Wmo in de gemeente - Ervaringen met de Wmo (toegang, ondersteuning, resultaten) - Opvattingen over de Wmo (toegang, ondersteuning, resulaten)
 • Verzameldoel: Het SCP verricht beleidsrelevant en strategisch onderzoek. Hiervoor wo.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
 • Bewaartermijn: contactgegevens: zes maanden na publicatie zullen de bestanden met contactgegevens worden vernietigd Andere gegevens: Geen vernietiging vanwege wetenschappelijke reproduceerbaarheid (conform VSNU-richtlijn); bewaard in beveiligde omgeving Ruwe data: audio opnamen, bewaard in een beveiligde omgeving, vernietigd na 10 jaar
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

burgers die zich bij de melden voor ondersteuning en hun mantelzorgers

 • Gegevens: - contactgegevens - functie / wijze van betrokkenheid bij Wmo - Organisatie van Wmo in de gemeente - Ervaringen met de Wmo (toegang, ondersteuning, resultaten) - Opvattingen over de Wmo (toegang, ondersteuning, resultaten) - gezondheid
 • Verzameldoel: Het SCP verricht beleidsrelevant en strategisch onderzoek. Hiervoor wo.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
 • Bewaartermijn: contactgegevens: zes maanden na publicatie zullen de bestanden met contactgegevens worden vernietigd Andere gegevens: Geen vernietiging vanwege wetenschappelijke reproduceerbaarheid (conform VSNU-richtlijn); bewaard in beveiligde omgeving Ruwe data: audio opnamen, bewaard in een beveiligde omgeving, vernietigd na 10 jaar
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.
 • Bijzondere persoonsgegevens

  • Gegevens over gezondheid

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • geautoriseerde SCP medewerkers

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

adjunct directeur Sociaal en Cultureel Planbureau

Bezoekadres

Bezuidenhoutseweg 30
2594AV DEN HAAG
NEDERLAND

Postadres

Postbus 16164
2500BD DEN HAAG
NEDERLAND

Referentie

Verwerkingsnummer: M3937
Type: Primair