Verwerking contactgegevens Media

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Verwerking contactgegevens Media in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Verwerkingen van voor communicatie benodigde contactgegevens van de Media ten behoeve van het toezenden van informatie, publicaties en signalementen. Wettelijke verplichting i.h.k.v. de AVG.
Wettelijke verplichting

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Contactpersonen bij de Media.

  • Gegevens: Naam, voorletters, titelatuur, zakelijk adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres.
  • Verzameldoel: Voor het toezenden van informatie, publicaties en signalementen van de RVS en het CEG.
  • Bewaartermijn: De contactgegevens worden verwijderd op verzoek van betrokkene of uiterlijk één jaar nadat de relatie tussen betrokkene en de RVS en het CEG is verbroken.
  • Bron: Betrokkene
  • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

  • Algemeen secretaris RVS

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, voor deze de plv. secretaris-generaal (OBP)

Bezoekadres

Parnassusplein 5
2511VX Den Haag
NEDERLAND

Postadres

Postbus 20350
2500EJ Den Haag
NEDERLAND