verwerking persoonsgegevens tav (her)benoeming TAJ

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking verwerking persoonsgegevens tav (her)benoeming TAJ in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

(her)benoeming van de voorzitter en leden van de TAJ
Wettelijke verplichting

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

voorzitter en leden TAJ

 • Gegevens: achternamen, voorletters, titulatuur en geslacht, financiële gegevens en kopie ID-bewijs
 • Verzameldoel: (her)benoeming voorzitter en leden TAJ en uitbetaling vergoeding
 • Bewaartermijn: Nog geen termijn bepaald
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Formele benoeming en betaling kunnen geen doorgang vinden
 • Bijzondere persoonsgegevens

  • Persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • voorzitter: Staatscourant leden: intern VWS

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister Volksgezondheid, Welzijn en Sport, voor deze de directeur-generaal van het DG Volksgezondheid (J)

Bezoekadres

Parnassusplein 5
2511VX Den Haag
NEDERLAND

Postadres

Postbus 20350
2500EJ Den Haag
NEDERLAND

Referentie

Verwerkingsnummer: M1969
Type: Primair