Verzoeken op grond van Algemene verordening gegevensbescherming

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Verzoeken op grond van Algemene verordening gegevensbescherming in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doelen:

 • Tijdig uitvoering geven aan de verzoeken ter effectuering van de rechten van betrokkenen op grond van de AVG.
  Wettelijke verplichting
 • Communiceren met de verzoeker
  Wettelijke verplichting
 • Coördineren en behandelen van verzoeken
  Wettelijke verplichting
 • Gedeeltelijke of gehele toewijzing van een verzoek kan een gegevensverwerking tot gevolg hebben (bv. overzicht verwerkingen, verwijdering, rectificatie etc.)
  Wettelijke verplichting
 • Verzoek doorsturen naar andere verwerkingsverantwoordelijke buiten kerndepartement van het ministerie LNV maar binnen het ministerie EZK/LNV concern (zoals RvO, NCG, AT, SodM, CPB, ACM, NEa)
  Wettelijke verplichting
 • Interdepartementale coördinatie en afstemming van afhandeling verzoeken
  Taak van algemeen belang
 • Op de hoogte stellen van een derde met wie persoonsgegevens gedeeld zijn in het geval een verzoek ter effectuering van rechten betrokkene (gedeeltelijk) wordt toegewezen.
  Wettelijke verplichting

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Indieners van een verzoek

 • Gegevens: Naam, adres, woonplaats, telefoon, e-mail adres, bedrijfsgegevens
 • Verzameldoel: Coordineren en behandelen van verzoeken. Communiceren met de verzoeker. Verzoek doorsturen naar andere verwerkingsverantwoordelijke buiten het kerndepartement. Lees verder bij doel(en) van verwerkingen. Tijdig uitvoering geven aan de verzoeken ter effectuering van de rechten van betrokkenen. Zie doel(en) van verwerkingen.
 • Bewaartermijn: Minimaal 10 jaar bewaard en daarna gearchiveerd op een wijze waarop de gegevens raadpleegbaar zijn. Het proces daarna wordt beoordeeld door de verantwoordelijke. Conform Behandelen digitale documenten (Behandelen digitale documenten).
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: afhandeling verzoeken is niet mogelijk zonder gegevens betrokkene (zie AVG).

Personen die voorkomen in een document dat verstrekt wordt naar aanleiding van een verzoek

 • Gegevens: Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mail adres, bedrijfsgegevens
 • Verzameldoel: Coordineren en behandelen van verzoeken Gedeeltelijke of gehele toewijzing van een verzoek kan een gegevensverwerking betekenen. Lees verder bij doel(en) van verwerkingen. Tijdig uitvoering geven aan de verzoeken ter effectuering van de rechten van betrokkenen. Lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
 • Bewaartermijn: Minimaal 10 jaar bewaard en daarna gearchiveerd op een wijze waarop de gegevens raadpleegbaar zijn. Het proces daarna wordt beoordeeld door de verantwoordelijke. Conform Behandelen digitale documenten (Behandelen digitale documenten).
 • Bron: Gegevens kunnen ook door derden zijn aangeleverd.
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Medewerkers NVWA
 • DICTU technisch beheer Document Management Systeem (DoMuS)

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Bezoekadres

Catharijnesingel 59
3511GG UTRECHT
NEDERLAND

Postadres

Postbus 43006
3540AA UTRECHT
NEDERLAND

Referentie

Verwerkingsnummer: M4349
Type: Primair

Onderwerpen

Gerelateerde verwerkingen