Vessel Monitoring System

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Vessel Monitoring System in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doelen:

 • VMS: Monitoren (real-time) van vaarbewegingen van aangewezen visserijvaartuigen in het kader van toezicht op de naleving van regels m.b.t. vangstbeperkingen.
  Wettelijke verplichting
 • VMS-journaal: het vastleggen van handelingen NVWA in verband met toezicht.
  Wettelijke verplichting
 • VMS/VMS-journaal: Het verstrekken van gegevens over mogelijke niet-nalevingsincidenten aan Kustwacht en NVWA
  Wettelijke verplichting

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Vissers(vaartuigen) (te denken valt aan schippers, eigenaren, reders)

 • Gegevens: Lokatiegegevens van vaartuigen
 • Verzameldoel: doelen 1 t/m 3
 • Bewaartermijn: 5 jaar
 • Bron: Via VMS systeem
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.
 • Gegevens: Identificerende gegevens van vaartuigen
 • Verzameldoel: doelen 1 t/m 3
 • Bewaartermijn: 5 jaar
 • Bron: Via VMS systeem
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.
 • Gegevens: Gegevens betreffende meldingen in journaal van mogelijke overtredingen
 • Verzameldoel: doelen 1 t/m 3
 • Bewaartermijn: 5 jaar
 • Bron: VMS systeem
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.
 • Gegevens: Gegevens betreffende signaleringen / doorgifte bevindingen aan Kustwacht
 • Verzameldoel: doelen 1 t/m 3
 • Bewaartermijn: 5 jaar
 • Bron: Via VMS systeem
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.
 • Gegevens: Risico-, trend- en beleidsanalyses
 • Verzameldoel: Doelen 1 t/m 3
 • Bewaartermijn: 5 jaar
 • Bron: Via VMS systeem
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Medewerkers KCC (Meldkamer)

 • Gegevens: Door hen in het journaal vastgelegde acties, gegevens en handelingen
 • Verzameldoel: - VMS-journaal: het vastleggen van handelingen NVWA in verband met toezicht - VMS/VMS-journaal: Het verstrekken van gegevens over mogelijke niet nalevings- incidenten aan Kustwacht en NVWA
 • Bewaartermijn: 5 jaar
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Betrokkene kan anders niet voldoen aan de wet

Medewerkers die belast zijn met het maken van risicobeoordelingen, trendsignaleringen en beleidsrapportages.

 • Gegevens: Het maken van risicobeoordelingen, trendrapportages en beleidsrapportages.
 • Verzameldoel: Doelen 1 t/m 3
 • Bewaartermijn: 5 jaar
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Betrokkene kan anders taak niet uitvoeren

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Medewerkers KCC (Meldkamer)
 • Kustwacht
 • Betrokkene(n)
 • Wageningen Marine research

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Bezoekadres

Catharijnesingel 59
3511GG UTRECHT
NEDERLAND

Postadres

Postbus 43006
3540AA UTRECHT
NEDERLAND

Referentie

Verwerkingsnummer: M398
Type: Primair