Vorderingen

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Vorderingen in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Afhandelen vorderingen
Wettelijke verplichting

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Medewerkers Politie

 • Gegevens: Naam, achternaam,contactgegevens en emailadres
 • Verzameldoel: zie doel verwerkingen
 • Bewaartermijn: 5 jaar
 • Bron: gegevens worden geleverd door betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Contact gegevens zijn noodzakelijk om te communiceren. Communicatie kan anders niet plaats vinden.

Medewerkers IOD

 • Gegevens: Naam, achternaam, contactgegevens en emailadres
 • Verzameldoel: zie doel verwerking
 • Bewaartermijn: 5 jaar
 • Bron: Betrokkene levert gegevens zelf aan
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Gegevens zijn noodzakelijk voor contact. Anders is contact niet mogelijk.

Medewerkers Landelijk bureau bibob

 • Gegevens: Naam, achternaam, contactgegevens en emailadres
 • Verzameldoel: zie doel verwerking
 • Bewaartermijn: 5 jaar
 • Bron: Betrokkene levert zelf gegevens aan
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Betrokkene is genoodzaakt om gegevens aan te leveren anders is contact niet mogelijk.

Verdachten

 • Gegevens: De persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om de vordering af te doen
 • Verzameldoel: Afhandelen vordering
 • Bewaartermijn: 5 jaar
 • Bron: de partij die vordert
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.
 • Bijzondere persoonsgegevens

  • Gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • medewerkers NVWA

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Bezoekadres

Catharijnesingel 59
3511GG UTRECHT
NEDERLAND

Postadres

Postbus 43006
3540AA UTRECHT
NEDERLAND

Referentie

Verwerkingsnummer: M7680
Type: Primair