WIBON GBB (Grondroerders Bewust Bezocht) planningen

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking WIBON GBB (Grondroerders Bewust Bezocht) planningen in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Dit betreft het opvragen van planningen (Kadaster) van graafactiviteiten door grondroerders op basis waarvan gericht toezicht wordt uitgevoerd. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor de communicatie met betrokkenen partijen en het inrichten van informatiegericht toezicht houden. Wettelijke taak, WIBON BIBON, RIBON, Awb
Wettelijke verplichting

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Contactgegevens grondroerder.

 • Gegevens: Naam contactpersoon, telefoonnummer, e-mailadres
 • Verzameldoel: Dit betreft het opvragen van planningen (Kadaster) van graafactiviteit.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
 • Bewaartermijn: 5 jaar
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Medewerkers die binnen AT belast zijn met de werkzaamheden ten behoeve van de beschreven doelen van deze verwerking.

 • Gegevens: Naam, telefoonnummer, e-mailadres.
 • Verzameldoel: Dit betreft het opvragen van planningen (Kadaster) van graafactiviteit.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
 • Bewaartermijn: 5 jaar
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • intern AT

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur-hoofdinspecteur van het Agentschap Telecom

Bezoekadres

Emmasingel 1
9726AH GRONINGEN
NEDERLAND

Postadres

Postbus 450
9700AL GRONINGEN
NEDERLAND

Referentie

Verwerkingsnummer: M6168
Type: Primair