WIBON Overtredingen

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking WIBON Overtredingen in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Opstellen Rapport van Bevindingen bij constatering overtreding van de WIBON voorschriften. De gegevens zijn noodzakelijk voor de communicatie met de betrokkenen en voor de onderbouwing van de vastgestelde overtreding, interventie en de sanctiehoogte.
Wettelijke verplichting

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Opdrachtgever

 • Gegevens: Achternaam, NAW, telefoonnummer, geboortedatum en -plaats, e-mailadres, nummer legitimatiebewijs
 • Verzameldoel: Opstellen Rapport van Bevindingen bij constatering overtreding van de .. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
 • Bewaartermijn: 10 jaar
 • Bron: Betrokkene en GBA
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Netbeheerder

 • Gegevens: Achternaam, NAW, telefoonnummer, geboortedatum en -plaats, e-mailadres, nummer legitimatiebewijs
 • Verzameldoel: Opstellen Rapport van Bevindingen bij constatering overtreding van de .. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
 • Bewaartermijn: 10 jaar
 • Bron: betrokkene en GBA
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Grondroerder.

 • Gegevens: Achternaam, NAW, telefoonnummer, geboortedatum en -plaats, e-mailadres, nummer legitimatiebewijs
 • Verzameldoel: Opstellen Rapport van Bevindingen bij constatering overtreding van de .. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
 • Bewaartermijn: 10 jaar
 • Bron: Betrokkene en GBA
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Medewerkers die binnen AT belast zijn met de werkzaamheden ten behoeve van de beschreven doelen van deze verwerking.

 • Gegevens: Achternaam, NAW, telefoonnummer, geboortedatum en -plaats, e-mailadres, nummer legitimatiebewijs
 • Verzameldoel: Opstellen Rapport van Bevindingen bij constatering overtreding van de .. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
 • Bewaartermijn: 10 jaar
 • Bron: Betrokkene en GBA
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Betrokkene (grondroerder)
 • ADR

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur-hoofdinspecteur van het Agentschap Telecom

Bezoekadres

Emmasingel 1
9726AH GRONINGEN
NEDERLAND

Postadres

Postbus 450
9700AL GRONINGEN
NEDERLAND

Referentie

Verwerkingsnummer: M6155
Type: Primair