Wob-verzoeken Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Wob-verzoeken Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doelen:

 • Tijdig uitvoering geven aan verzoeken op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob)
  Wettelijke verplichting
 • Communiceren met de Wob-verzoeker
  Wettelijke verplichting
 • Coördineren en behandelen Wob-verzoeken
  Wettelijke verplichting
 • Verwijderen van persoonsgegevens uit via een Wob-verzoek opgevraagde documenten
  Wettelijke verplichting
 • Opvragen van zienswijzen
  Wettelijke verplichting

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Indieners van een Wob-verzoek

 • Gegevens: naam, adres, woonplaats, telefoon, email adres, bedrijfsgegevens
 • Verzameldoel: Communiceren met de WOB-verzoeker
 • Bewaartermijn: 7 jaar
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.
 • Gegevens: Persoonsgegevens indiener(Naam, Achternaam, Emailadres, telefoonnummer en woongegevens
 • Verzameldoel: Coördineren en behandelen WOB-verzoeken
 • Bewaartermijn: 7 jaar
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.
 • Bijzondere persoonsgegevens

  • Persoonsgegevens waaruit religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen blijken
  • Persoonsgegevens waaruit politieke opvattingen blijken
  • Gegevens over gezondheid
  • Persoonsgegevens waaruit het lidmaatschap van een vakbond blijkt
  • Gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten

Personen die voorkomen in via een Wob-verzoek opgevraagd document.

 • Gegevens: Dit kunnen alle persoonsgegevens (eventueel ook bijzondere) zijn waarvoor de NVWA de verantwoordelijke is.
 • Verzameldoel: Uitvoering geven aan verzoeken op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) Verwijderen van persoonsgegevens uit via een WOB-verzoek opgevraagde d.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
 • Bewaartermijn: 7 jaar
 • Bron: Via wob verzoek
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.
 • Bijzondere persoonsgegevens

  • Persoonsgegevens waaruit religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen blijken
  • Persoonsgegevens waaruit politieke opvattingen blijken
  • Gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Wob-coördinator bij het team Wob en de medewerkers van het team Wob belast met de uitvoering van de Wob.
 • Centrale Wob-coördinator bij WJZ en de decentrale Wob-coördinatoren bij de dienstonderdelen binnen het ministerie van EZ voor of het Ministerie van VWS als het VWS beleidsterreinen betreft.
 • Behandelaren van Wob-verzoeken en juridisch (senior)adviseurs binnen de NVWA en indien van toepassing alle dienstonderdelen van het ministerie van EZ en juridisch adviseurs van WJZ.
 • De afdeling communicatie NVWA en indien nodig de Directie Communicatie wordt bij ontvangst van een Wob-verzoek direct geïnformeerd en blijft geïnformeerd.
 • Medewerkers binnen de NVWA en indien van toepassing binnen het ministerie van EZ belast met het accorderen van Wob-besluit.
 • Medewerkers NVWA belast met het opzoeken van documenten in het kader van de uitvoering van een Wob-verzoek.

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Bezoekadres

Catharijnesingel 59
3511GG UTRECHT
NEDERLAND

Postadres

Postbus 43006
3540AA UTRECHT
NEDERLAND