Wob-verzoeken SodM

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Wob-verzoeken SodM in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doelen:

 • Tijdig uitvoering geven aan verzoeken op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB).
  Taak van algemeen belang
 • Communiceren met de WOB-verzoeker.
  Taak van algemeen belang
 • Coördineren en behandelen WOB-verzoeken.
  Taak van algemeen belang
 • Verwijderen van persoonsgegevens uit via een WOB-verzoek opgevraagde documenten.
  Taak van algemeen belang

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Indieners van een WOB-verzoek.

 • Gegevens: Naam, adres, woonplaats, telefoon, email adres, bedrijfsgegevens.
 • Verzameldoel: Communiceren met de WOB-verzoeker.
 • Bewaartermijn: 10 jaar na afhandelen van verzoek.
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.
 • Gegevens: Het betreffende WOB verzoek.
 • Verzameldoel: Coördineren en behandelen WOB-verzoeken.
 • Bewaartermijn: 10 jaar na afhandelen van verzoek.
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Personen die voorkomen in via een WOB-verzoek opgevraagd document.

 • Gegevens: Dit kunnen alle persoonsgegevens (eventueel ook bijzondere) zijn waarvoor het Staatstoezicht op de Mijnen verantwoordelijke is.
 • Verzameldoel: Uitvoering geven aan verzoeken op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) Verwijderen van persoonsgegevens uit via een WOB-verzoek opgevraagde d.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
 • Bewaartermijn: 10 jaar na afhandelen van verzoek
 • Bron: De persoonsgegevens kunnen komen uit ieder document dat SodM gebruikt bij het uitoefenen van haar taken.
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • WOB-coördinator bij SodM
 • Behandelaren van WOB-verzoeken
 • Afdeling communicatie wordt bij ontvangst van een WOB-verzoek geïnformeerd en blijft geïnformeerd.
 • Medewerkers binnen SodM/het ministerie van EZ belast met het accorderen van WOB-besluit.
 • Medewerkers SodM\Informatiemanagement belast met het opzoeken van documenten in het kader van de uitvoering van een WOB-verzoek.

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de inspecteur-generaal der mijnen

Bezoekadres

Henri Faasdreef 312
2492JP DEN HAAG
NEDERLAND

Postadres

Postbus 24037
2490AA DEN HAAG
NEDERLAND

Referentie

Verwerkingsnummer: M341
Type: Primair