Wob-verzoeken

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Wob-verzoeken in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Afhandeling van verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur
Taak van algemeen belang

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Indieners van een Wob-verzoek

 • Gegevens: Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, andere (eventueel ook bijzondere of strafrechtelijke) persoonsgegevens vermeld in het Wob-verzoek
 • Verzameldoel: Het Wob-verzoek: Coördineren en behandelen Wob-verzoeken; (Bijzondere) Persoonsgegevens die voorkomen in via een Wob-verzoek opgevraagd document: beoordeling documenten ten behoeve van de behandeling van verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur
 • Bewaartermijn: 10 jaar
 • Bron: Ministerie van VWS
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Personen die voorkomen in een via Wob-verzoek opgevraagd document

 • Gegevens: Naam, persoonsgegevens (eventueel ook bijzondere of strafrechtelijke persoonsgegevens) vermeld in de via het Wob-verzoek opgevraagde documenten
 • Verzameldoel: Het Wob-verzoek: Coördineren en behandelen Wob-verzoeken; (Bijzondere) Persoonsgegevens die voorkomen in via een Wob-verzoek opgevraagd document: beoordeling documenten ten behoeve van de behandeling van verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur
 • Bewaartermijn: 10 jaar
 • Bron: Dossiers Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.
 • Bijzondere persoonsgegevens

  • Gegevens over gezondheid
  • Gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid
  • Gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Daartoe bevoegde medewerkers van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
 • Behandelaren van Wob-verzoeken binnen het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

Inspecteur-generaal Gezondheidszorg en Jeugd

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521AZ UTRECHT
NEDERLAND

Postadres

Postbus 2518
6401DA HEERLEN
NEDERLAND

Referentie

Verwerkingsnummer: M5083
Type: Secundair