Zienswijze proces IenW in FORMDESK

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Zienswijze proces IenW in FORMDESK in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Het faciliteren van de zienswijze procedure t.b.v. de zorgvuldige voorbereiding van een besluit. (NB: De beoordeling en toepassing van de zienswijze in een definitief ontwerp, maakt de initiatiefnemer zelf)
Wettelijke verplichting

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Inzender van een zienswijze

  • Gegevens: Geslacht’ • Voorletters • eventueel tussenvoegsel achternaam • Leeftijdsklasse (niet verplicht) • Postcode • Straatnaam + huisnummer • Plaats • Telefoonnummer (niet verplicht) • E-mailadres
  • Verzameldoel: ter verificatie dat belanghebbende later ook in beroep kan gaan t.b.v. het verweer.e&
  • Bewaartermijn: 6 maanden in Formdesk. Vanuit Formdesk worden de gegevens overgezet in HPRM en 20 jaar bewaard, conform bewaartermijn Archiefwet.
  • Bron: Betrokkene
  • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

  • De gegevens worden verstrekt aan de inhoudelijk behandelaars van de zienswijzen bij beleiddirecties van IenW en/of andere (overheids)organisaties, afhankelijk van de betreffende zienswijzenprocedure. Bij een besluit op aanvraag, kan de aanvrager door het bevoegd gezag gevraagd worden om zienswijzen te verwerken en te voorzien van een reactie. Bijvoorbeeld Havenbedrijf, Prorail, Eneco.

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze de directeur van Participatie

Referentie

Verwerkingsnummer: M7190
Type: Primair