De Rijksoverheid en uw gegevens

De Rijksoverheid hecht waarde aan de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens en is transparant over de verwerking hiervan. Op deze website vindt u een overzicht van de verwerkingsregisters van de diverse organisaties bestaande uit ministeries, diensten, agentschappen, Zelfstandige Bestuursorganen en Hoge Colleges van de Staat.

Deze registers bieden een overzicht van het type gegevens dat wordt verwerkt, waarvoor deze gegevens zijn verzameld, wat er met de gegevens wordt gedaan en wie er verantwoordelijk is voor de verwerking.

Niet iedere organisatie voert dezelfde handelingen uit met persoonsgegevens. Hierdoor zijn er verschillen tussen de registers van de diverse organisaties. Een zorgvuldige omgang en transparantie zijn het gezamenlijke vertrekpunt. De verwerkingsregisters zijn dynamische overzichten en nog in ontwikkeling. Op deze website vindt u altijd de meest actuele registers. Zo kunt u controleren of wij uw gegeven gebruiken volgende de regels vab de AVG. Dat geldt ook voor de Authoriteit Persoonsgegevens. Het register moet ter beschikking worden gesteld van de Authoriteit Persoonsgegeven wanneer zij daarom vraagt.