De Rijksoverheid gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat is verantwoordelijk voor de techniek en functionaliteiten van de website avgregisterrijksoverheid.nl.

De bescherming van deze gegevens is geregeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze Verordening helpt de privacy van burgers te beschermen. Om daar op een goede wijze invulling aan te geven heeft EZK privacybeleid vastgesteld. Dit privacy statement is een samenvatting van dit beleid.

U vindt de volledige privacy verklaring op de website van het ministerie van Economische Zaken en klimaat.