47 verwerkingen

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Selecteer hier de organisatie waarop u wilt filteren.

Selecteer hier het organisatieonderdeel waarop u wilt filteren.

Selecteer hier het onderwerp waarop u wilt filteren.

Selecteer hier het type waarop u wilt filteren.

Sorteren op: Verwerking / Organisatie / Onderdeel / Nummer

Aanvraag Nederlandse reisdocumenten in het buitenland

In ontvangst nemen van aanvragen voor reisdocumenten ter uitvoering van 26 lid 1.d. Paspoortwet en de Paspoort Uitvoeringsregeling Buitenland (PUB). Artikel 26 Paspoortwet, lid 1: Bevoegd tot het in ontvangst nemen van aanvragen voor nationale paspoorten, reisdocumenten voor vluchtelingen en reisdocumenten voor vreemdelingen, zijn: onder d. in het buitenland: Onze Minister van Buitenlandse Zaken, voor zover het personen betreft die zich buiten het Koninkrijk bevinden.

Organisatie: Ministerie van Buitenlandse Zaken
Organisatieonderdeel: Directie Consulaire Zaken en Visumbeleid
Verwerkingsnummer: M207
Type: Primair

Aanvraag subsidies in het internationale cultuurbeleid

Aanvragen van subsidies in het internationale cultuurbeleid.

Organisatie: Ministerie van Buitenlandse Zaken
Organisatieonderdeel: Directoraat-Generaal Europese Samenwerking
Verwerkingsnummer: M7169
Type: Secundair

Afsprakensysteem

Goede vervulling publiekrechtelijke taak; Het afsprakensysteem biedt de klant de mogelijkheid om digitaal een afspraak te maken voor een consulaire dienst, zodat hij efficient kan worden geholpen bij de balie.

Organisatie: Ministerie van Buitenlandse Zaken
Organisatieonderdeel: Directie Consulaire Zaken en Visumbeleid
Verwerkingsnummer: M4191
Type: Primair

Beantwoorden vragen van burgers

Tijdige beantwoording van vragen van burgers.

Organisatie: Ministerie van Buitenlandse Zaken
Organisatieonderdeel: Directie Communicatie
Verwerkingsnummer: M342
Type: Primair

Bedrijfsmedisch onderzoek en Vaccinaties

In het kader van de zorgplicht dient de werkgever zijn medewerkers en diens gezinsleden die in het buitenland worden geplaatst of terugkeren uit het buitenland en medewerkers die veelvuldig op dienstreis gaan, medisch goed voor te lichten en te begeleiden over de medische risico’s en/of begeleiden in geval van medische problematiek tijdens het leven in landen die een ander medisch risicoprofiel hebben dan Nederland: de zogenaamde niet-westerse landen.

Organisatie: Ministerie van Buitenlandse Zaken
Organisatieonderdeel: Directie 3W
Verwerkingsnummer: M2612
Type: Secundair

Behandelen WOB verzoeken

Uitvoering geven aan verzoeken op grond van de Wob.

Organisatie: Ministerie van Buitenlandse Zaken
Organisatieonderdeel: Directie Juridische Zaken
Verwerkingsnummer: M517
Type: Primair

Benoemingsbesluiten

Vaststellen en uitkeren van vergoedingen aan benoemde personen.

Organisatie: Ministerie van Buitenlandse Zaken
Organisatieonderdeel: Directie Juridische Zaken
Verwerkingsnummer: M540
Type: Primair

Bezwaar en (hoger) beroep

Behandelen van bestuursrechtelijke bezwaar-, beroep- en hoger beroepschriften tegen beschikkingen van de Minister van Buitenlandse Zaken en de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Organisatie: Ministerie van Buitenlandse Zaken
Organisatieonderdeel: Directie Juridische Zaken
Verwerkingsnummer: M518
Type: Primair

Bezwaar en beroep paspoortzaken

Behandelen bezwaar, beroep en hoger beroep gericht tegen afwijzingsbesluiten van aanvragen inzake Nederlandse reisdocumenten en optieverklaringen Nederlanderschap, ter uitvoering van de Paspoortwet en de Wet op het Nederlanderschap.

Organisatie: Ministerie van Buitenlandse Zaken
Organisatieonderdeel: Directie Juridische Zaken
Verwerkingsnummer: M506
Type: Primair

BZ 24/7 Contactcenter

Het betreft consulaire dienstverlening aan Nederlanders in het buitenland, waarbij het kan gaan om consulair-maatschappelijke dienstverlening (Nederlanders) en dienstverlening aan Nederlanders en buitenlanders met vragen over paspoorten, visa, legalisaties, overige documenten, etc. Met een wereldwijd en 24/7 te bereiken contactcenter met een herkenbaar telefoonnummer wordt het contact met BZ laagdrempeliger en goed meetbaar voor de klant.

Organisatie: Ministerie van Buitenlandse Zaken
Organisatieonderdeel: Directie Consulaire Zaken en Visumbeleid
Verwerkingsnummer: M4089
Type: Primair