28 verwerkingen

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Selecteer hier de organisatie waarop u wilt filteren.

Selecteer hier het organisatieonderdeel waarop u wilt filteren.

Selecteer hier het onderwerp waarop u wilt filteren.

Selecteer hier het type waarop u wilt filteren.

Sorteren op: Verwerking / Organisatie / Onderdeel / Nummer

Aanleveren gegeven Kustwacht Centrum (KWC)

Het veilighouden van de noordzee, kerntaak van de Kustwacht. De gegevens zijn nodig voor uitvoering van deze kerntaakt.

Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Agentschap Telecom
Verwerkingsnummer: M8107
Type: Primair
Onderwerp: Telecom > Frequentiegebruik

Archief (Infosource elektronische dossierinventaris)

Om te voldoen aan overige relevante wet- en regelgeving

Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Agentschap Telecom
Verwerkingsnummer: M211
Type: Primair
Onderwerp: Ondersteuning > Ondersteuning
Onderwerp: Bedrijfsvoering > Management

AVG vragen- en klachtenbehandeling, onderzoeken en audits

Contactpunt voor betrokkenen over alle aangelegenheden die verband houden de verwerking van hun gegevens en de uitoefening van hun rechten (art 38 lid 4 AVG)

Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Agentschap Telecom
Verwerkingsnummer: M8662
Type: Primair
Onderwerp: Communicatie > AVG

Formulier melden overtreding of weeg- en meetfout

Een overtreding of een meet- of weegfout over benzinepompen, elektriciteitsmeters, gasmeters, warmtemeters, Kijkwijzer en PEGI, waarborg van goud, zilver en platina en weegschalen, kunnen via dit formulier worden aangemeld.

Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Agentschap Telecom
Verwerkingsnummer: M6134
Type: Primair
Onderwerp: Ondersteuning > Ondersteuning
Onderwerp: Normering > Normering

Handhavingsverzoeken

Verzamelen van persoonsgegevens ten behoeve van een Handhavingsverzoek met betrekking tot de wettelijke taak Telecommunicatiewet, WIBON, Awb

Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Agentschap Telecom
Verwerkingsnummer: M7187
Type: Primair
Onderwerp: Telecom > Frequentiegebruik
Onderwerp: Normering > Normering

Inspectie/controle zendapparaten

Het uitvoeren van de wettelijke taak van het agentschap door inspecties uit te voeren, preventief optreden tegen onrechtmatige, frauduleuze en verstorende handelingen. Het verzamelen van informatie over de vraag of een handeling of zaak voldoet aan de daaraan gestelde eisen, het zich daarna vormen van een oordeel daarover en het eventueel naar aanleiding daarvan interveniëren. Het doel is: normconform gedrag en daardoor borging van een politiek gedefinieerd publiek belang. Telecommunicatiewet

Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Agentschap Telecom
Verwerkingsnummer: M7184
Type: Primair
Onderwerp: Telecom > Frequentiegebruik

Juridisch verzoek

Voortgangsbewaking advies- en regelgevingstrajecten, die door de afdeling Juridische Zaken worden behandeld. Genereren managementinformatie m.b.t. doorlooptijden van wetgevingstrajecten, capaciteit en aantallen afgehandelde projecten.

Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Agentschap Telecom
Verwerkingsnummer: M6128
Type: Primair
Onderwerp: Ondersteuning > Ondersteuning

Juridische zaak

Uitvoering wettelijke verplichting Algemene wet Bestuursrecht (Awb) tav bezwaar, beroep en hoger beroep namens de Staatssecretaris van EZK.

Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Agentschap Telecom
Verwerkingsnummer: M6126
Type: Primair
Onderwerp: Ondersteuning > Ondersteuning

Klachten

Klachtbehandeling en afhandeling op grond van hoofdstuk 9 Algemene wet bestuursrecht.

Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Agentschap Telecom
Verwerkingsnummer: M215
Type: Primair
Onderwerp: Meldingen > Incidenten

Loket Meldplicht Telecomwet

Hoofdstuk 11a Telecommunicatiewet, uitvoering van de meldplicht bij inbreuken op de continuïteit van elektronische communicatienetwerken en -diensten.

Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Agentschap Telecom
Verwerkingsnummer: M742
Type: Primair
Onderwerp: Telecom > Frequentiegebruik