5 verwerkingen

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Selecteer hier de organisatie waarop u wilt filteren.

Selecteer hier het organisatieonderdeel waarop u wilt filteren.

Selecteer hier het onderwerp waarop u wilt filteren.

Selecteer hier het type waarop u wilt filteren.

Sorteren op: Verwerking / Organisatie / Onderdeel / Nummer

Verwerking Communicatie raad- en commisieleden RVS en CEG

Voor communicatie benodigde gegevens van raadsleden en commissieleden van de RVS ten behoeve van het toezenden van informatie, vergaderstukken, publicaties en signalementen van de RVS en het CEG. Wet van op de RVS, zie punt memorie van toelichting punt 4, Samenstelling RVS.

Organisatie: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Organisatieonderdeel: Raad voor Volksgezondheid en Samenleving
Verwerkingsnummer: M2279
Type: Secundair

Verwerking contactgegevens leveranciers door FDC

Verwerking contactgegevens door het Financieel Diensten Centrum van het ministerie van VWS ten behoeve van het uitbetalen van facturen aan leveranciers van de RVS en het CEG. Het bewaartermijn van onderliggende documenten van afgeronde contracten is 7 jaar, na beëindiging contract.

Organisatie: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Organisatieonderdeel: Raad voor Volksgezondheid en Samenleving
Verwerkingsnummer: M3629
Type: Secundair

Verwerking contactgegevens leveranciers postregistratiesysteem Marjolein (VWS)

Verwerkingen van voor communicatuie benodigde gegevens van leveranciers in het postregistratiesysteem Marjolein van VWS ten behoeve van de uitvoering en vastleggen van van opdrachten in opdracht van de RVS en het CEG. Het betreft o.a. offerteaanvragen, offertes en offertebevestigingen van leveranciers.

Organisatie: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Organisatieonderdeel: Raad voor Volksgezondheid en Samenleving
Verwerkingsnummer: M3624
Type: Secundair

Verwerking contactgegevens Media

Verwerkingen van voor communicatie benodigde contactgegevens van de Media ten behoeve van het toezenden van informatie, publicaties en signalementen. Wettelijke verplichting i.h.k.v. de AVG.

Organisatie: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Organisatieonderdeel: Raad voor Volksgezondheid en Samenleving
Verwerkingsnummer: M3628
Type: Secundair

Verwerking Werving en selectie

De verwerking waarvoor persoonsgegevens zijn of worden bewaard geschiedt bij sollicitanten voor een functie bij de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) en voor het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG). Doel: beoordeling van de geschiktheid van betrokkene voor een functie die vacant is of kan komen en de afhandeling van de door de sollicitant gemaakte onkosten. Na sollicitatierondes worden gegevens verwijderd. Bij bewaren gegevens wordt toestemming gevraagd aan sollicitant.

Organisatie: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Organisatieonderdeel: Raad voor Volksgezondheid en Samenleving
Verwerkingsnummer: M1167
Type: Secundair

Ga naar

  • Pagina 1