265 verwerkingen

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Selecteer hier de organisatie waarop u wilt filteren.

Selecteer hier het organisatieonderdeel waarop u wilt filteren.

Selecteer hier het onderwerp waarop u wilt filteren.

Selecteer hier het type waarop u wilt filteren.

Sorteren op: Verwerking / Organisatie / Onderdeel / Nummer

Andere meldingen Jeugd

Het afhandelen van niet verplichte meldingen van burgers, zorgverleners en zorgaanbieders over de zorg; Signalering ten behoeve van risicotoezicht

Organisatie: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Organisatieonderdeel: Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
Verwerkingsnummer: M5085
Type: Primair

Andere meldingen Wkkgz (meldingen niet vallend onder art 11 eerste lid a,b of c)

Onderzoeken of sprake is van een situatie die voor de veiligheid van cliënten of de zorg een ernstige bedreiging kan betekenen, of met het oog op het belang van een goede zorg anderszins, op basis van paragraaf 4 Uitvoeringsbesluit Wkkgz

Organisatie: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Organisatieonderdeel: Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
Verwerkingsnummer: M5221
Type: Primair

Arbeidsaanbodpanel

Het SCP verricht beleidsrelevant en strategisch onderzoek. Hiervoor worden gegevens verzameld via surveys en interviews, of worden externe gegevens gebruikt. Zie Regeling van de minister-president, Minister van Algemene Zaken, houdende de vaststelling van de Aanwijzingen voor de Planbureaus. Staatscourant 3200, 21 februari 2012 https://www.scp.nl/dsresource?objectid=960e6c0d-1c54-45d0-9efd-075c03f30349

Organisatie: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Organisatieonderdeel: Sociaal en Cultureel Planbureau
Verwerkingsnummer: M2999
Type: Primair

Arbeidsvraagpanel (AVP) 2017-2021

Het SCP verricht beleidsrelevant en strategisch onderzoek. Hiervoor worden gegevens verzameld via surveys en interviews, of worden externe gegevens gebruikt. Zie Regeling van de minister-president, Minister van Algemene Zaken, houdende de vaststelling van de Aanwijzingen voor de Planbureaus. Staatscourant 3200, 21 februari 2012 https://www.scp.nl/dsresource?objectid=960e6c0d-1c54-45d0-9efd-075c03f30349&type=org

Organisatie: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Organisatieonderdeel: Sociaal en Cultureel Planbureau
Verwerkingsnummer: M5957
Type: Primair

BD - Beoordeling diergeneesmiddelen

Beoordelen van en besluiten over aanvragen handelsvergunningen (inclusief parallelimport en homeopathische middelen)

Organisatie: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Organisatieonderdeel: Agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen
Verwerkingsnummer: M4095
Type: Primair

BD - Bewaking diergeneesmiddelen

Signaleren en beoordelen bijwerkingen diergeneesmiddelen

Organisatie: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Organisatieonderdeel: Agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen
Verwerkingsnummer: M5111
Type: Primair

BD - Free Sales- en exportcertificaten

Keuren en akkoordverklaring free sales certificaten

Organisatie: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Organisatieonderdeel: Agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen
Verwerkingsnummer: M4739
Type: Primair

BD - Toelating van diervoederadditieven en dieetvoeders en proefontheffingen

Het uitbrengen van advies over aanvragen voor Europese toelating van diervoederadditieven en dieetvoeders aan Ministerie LNV

Organisatie: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Organisatieonderdeel: Agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen
Verwerkingsnummer: M5115
Type: Primair

BD - Uitgifte productie en distributievergunningen diergeneesmiddele

Het afgeven van vergunningen voor handelingen (productie, invoer en distributie) met diergeneesmiddelen

Organisatie: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Organisatieonderdeel: Agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen
Verwerkingsnummer: M5128
Type: Primair

Behandeling van klachten over het handelen van de IGJ

Registreren en behandelen van klachten over het handelen van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd; Rapportage over klachtbehandeling; Leren van klachten; Klacht bij de Nationale Ombudsman

Organisatie: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Organisatieonderdeel: Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
Verwerkingsnummer: M4770
Type: Secundair