265 verwerkingen

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Selecteer hier de organisatie waarop u wilt filteren.

Selecteer hier het organisatieonderdeel waarop u wilt filteren.

Selecteer hier het onderwerp waarop u wilt filteren.

Selecteer hier het type waarop u wilt filteren.

Sorteren op: Verwerking / Organisatie / Onderdeel / Nummer

beheer tuchtzaken naar aanleiding van een klacht tegen BIG geregistreerden

Beheer tuchtzaken en hoger beroepszaken naar aanleiding van klacht tegen BIG-geregistreerde beroepsoefenaar;

Organisatie: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Organisatieonderdeel: Secretariaten tuchtcolleges gezondheidszorg en toetsingscommissies euthanasie
Verwerkingsnummer: M4189
Type: Primair

Beleidsinformatie

Onze Ministers verwerken gegevens die betrekking hebben op de toegang tot de jeugdhulp, preventie, jeugdhulp, het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling, de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering teneinde een zorgvuldig en samenhangend jeugdbeleid te kunnen voeren en hun stelselverantwoordelijkheid te kunnen waarborgen. (art. 7.4.1, eerste lid, Jeugdwet).

Organisatie: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Organisatieonderdeel: Kern - Directie Jeugd
Verwerkingsnummer: M1757
Type: Primair

Benoemen leden regionale tuchtcolleges en centraal tuchtcollege

Benoemen leden regionale en centraal tuchtcollege (openbare sollicitatieprocedure bij artsen en juristen, via de beroepsvereniging bij andere leden-beroepsgenoten). Voor de openbare sollicitatieprocedure zie gemeenschappelijke verwerkingen VWS.

Organisatie: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Organisatieonderdeel: Secretariaten tuchtcolleges gezondheidszorg en toetsingscommissies euthanasie
Verwerkingsnummer: M7911
Type: Primair

benoemen leden RTE

benoemen commissieleden RTE (ook via werving & selectie). Voor de openbare sollicitatieprocedure zie gemeenschappelijke verwerkingen VWS.

Organisatie: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Organisatieonderdeel: Secretariaten tuchtcolleges gezondheidszorg en toetsingscommissies euthanasie
Verwerkingsnummer: M4218
Type: Primair

Beoordelen, door euthanasiecommissie, van door een arts uitgevoerde euthanasie

Beoordelen, door de euthanasiecommissie, van een door een arts uitgevoerde euthanasie, op basis van een melding van een lijkschouwer

Organisatie: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Organisatieonderdeel: Secretariaten tuchtcolleges gezondheidszorg en toetsingscommissies euthanasie
Verwerkingsnummer: M4178
Type: Primair

Beoordeling door de commissie LZA-LP

Beoordelen, door de commissie late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging pasgeborenen, van een door een arts uitgevoerde zwangerschapsafbreking of levensbeëindiging pasgeborene

Organisatie: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Organisatieonderdeel: Secretariaten tuchtcolleges gezondheidszorg en toetsingscommissies euthanasie
Verwerkingsnummer: M4185
Type: Primair

Bestuurlijke boete en waarschuwing

Het opleggen van bestuurlijke boete of waarschuwing

Organisatie: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Organisatieonderdeel: Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
Verwerkingsnummer: M5246
Type: Primair

Betrokken wijken

Het SCP verricht beleidsrelevant en strategisch onderzoek. Hiervoor worden gegevens verzameld via surveys en interviews, of worden extern gegevens gebruikt. Zie Regeling van de minister-president, Minister van Algemene Zaken, houdende de vaststelling van de Aanwijzingen voor de Planbureaus. Staatscourant 3200, 21 februari 2012 https://www.scp.nl/intranet/dsresource?objectid=ad4f59c4-4adf-4349-af76- 963ebe322d15&type=org

Organisatie: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Organisatieonderdeel: Sociaal en Cultureel Planbureau
Verwerkingsnummer: M2420
Type: Primair

BHV - Voeren registratie BHV'ers

Registreren BHV'ers

Organisatie: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Organisatieonderdeel: Agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen
Verwerkingsnummer: M5091
Type: Secundair

Bopz-registraties, opname en behandeling

Toezicht op de wet Bopz; Verplichte registratie op grond van de Wet Bopz; Doorgeleiden van klachten naar de Rechtbank; Zienswijze met betrekking tot afwijzen verzoek om ontslag / overplaatsing

Organisatie: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Organisatieonderdeel: Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
Verwerkingsnummer: M3774
Type: Primair