265 verwerkingen

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Selecteer hier de organisatie waarop u wilt filteren.

Selecteer hier het organisatieonderdeel waarop u wilt filteren.

Selecteer hier het onderwerp waarop u wilt filteren.

Selecteer hier het type waarop u wilt filteren.

Sorteren op: Verwerking / Organisatie / Onderdeel / Nummer

Bovenregionaal Vervoer (Valys)

Het doel is de correcte uitvoering van het Valysvervoer waarbij duidelijk is wie er recht heeft op dit vervoer en hoe groot dat recht nog is (in PKB).Het openbaar vervoer (OV) is (nog) niet voor iedereen even bruikbaar en toegankelijk. Ook zijn er mensen die gelet op de ernst van hun beperking (vermoedelijk) nooit met het reguliere OV zullen kunnen reizen. Om die reden kent Nederland op dit moment naast het OV verschillende specifieke voorzieningen. De voornaamste regelingen zijn: Wmo vervoer,

Organisatie: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Organisatieonderdeel: Kern - Directie Maatschappelijke Ondersteuning
Verwerkingsnummer: M5042
Type: Secundair

BRI - Afhandeling Wob-verzoeken

Verzamelen gegevens die onder Wob-verzoek vallen

Organisatie: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Organisatieonderdeel: Agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen
Verwerkingsnummer: M3763
Type: Secundair

BRI - Afhandeling zienswijze-, bezwaar- en (hoger) beroepsprocedures

Behandelen van bezwaar- en beroepszaken waarbij het CBG betrokken is.

Organisatie: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Organisatieonderdeel: Agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen
Verwerkingsnummer: M4118
Type: Primair

BRI - Afsluiten van Memoranda of Understandings en convenanten

Het afsluiten van Memoranda of Understandings met andere National Competent Authorities

Organisatie: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Organisatieonderdeel: Agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen
Verwerkingsnummer: M5053
Type: Secundair

BRI - Ondersteuning overleggen met externe partijen

Uitsturen vergaderstukken

Organisatie: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Organisatieonderdeel: Agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen
Verwerkingsnummer: M4120
Type: Secundair

BRI - Uitvoeren integriteitsbeleid

Het voeren van een integriteitsbeleid door het beoordelen en vastleggen van verklaringen van belangen en de uit beoordeling voorvloeiende maatregelen

Organisatie: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Organisatieonderdeel: Agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen
Verwerkingsnummer: M5088
Type: Secundair

Burgerbrieven (en Koningsbrieven)

Het behandelen van brieven van burgers over de uitvoering van VWS-beleid, gericht aan een Bewindspersoon, het Staatshoofd, een lid van de Tweede Kamer, of een (gemandateerd) bestuurder van een VWS-onderdeel.

Organisatie: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Organisatieonderdeel: Gemeenschappelijke Verwerkingen VWS
Verwerkingsnummer: M5493
Type: Primair

Burgerparticipatie 2012

Het SCP verricht beleidsrelevant en strategisch onderzoek. Hiervoor worden gegevens verzameld via surveys en interviews, of worden extern gegevens gebruikt. Zie Regeling van de minister-president, Minister van Algemene Zaken, houdende de vaststelling van de Aanwijzingen voor de Planbureaus. Staatscourant 3200, 21 februari 2012 https://www.scp.nl/intranet/dsresource?objectid=ad4f59c4-4adf-4349-af76- 963ebe322d15&type=org

Organisatie: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Organisatieonderdeel: Sociaal en Cultureel Planbureau
Verwerkingsnummer: M1809
Type: Primair

Burgerparticipatie kwalitatief

Het SCP verricht beleidsrelevant en strategisch onderzoek. Hiervoor worden gegevens verzameld via surveys en interviews, of worden extern gegevens gebruikt. Zie Regeling van de minister-president, Minister van Algemene Zaken, houdende de vaststelling van de Aanwijzingen voor de Planbureaus. Staatscourant 3200, 21 februari 2012 https://www.scp.nl/intranet/dsresource?objectid=ad4f59c4-4adf-4349-af76- 963ebe322d15&type=org

Organisatie: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Organisatieonderdeel: Sociaal en Cultureel Planbureau
Verwerkingsnummer: M1810
Type: Primair

Caribisch Nederland

Het SCP verricht beleidsrelevant en strategisch onderzoek. Hiervoor worden gegevens verzameld via surveys en interviews, of worden externe gegevens gebruikt. Zie Regeling van de minister-president, Minister van Algemene Zaken, houdende de vaststelling van de Aanwijzingen voor de Planbureaus. Staatscourant 3200, 21 februari 2012 https://www.scp.nl/dsresource?objectid=960e6c0d-1c54-45d0-9efd-075c03f30349&type=org

Organisatie: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Organisatieonderdeel: Sociaal en Cultureel Planbureau
Verwerkingsnummer: M3190
Type: Primair