265 verwerkingen

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Selecteer hier de organisatie waarop u wilt filteren.

Selecteer hier het organisatieonderdeel waarop u wilt filteren.

Selecteer hier het onderwerp waarop u wilt filteren.

Selecteer hier het type waarop u wilt filteren.

Sorteren op: Verwerking / Organisatie / Onderdeel / Nummer

HRM - Werving, selectie en indiensttreding

Aanleveren vereiste informatie (zie betrokkenen + gegevens) alvoor indiensttreding

Organisatie: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Organisatieonderdeel: Agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen
Verwerkingsnummer: M2973
Type: Secundair

GMB - Meldingen van bijwerkingen

Doorsturen van bijwerkingen uit klinische studies naar Eudravigilance voor signalering en beoordeling

Organisatie: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Organisatieonderdeel: Agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen
Verwerkingsnummer: M3310
Type: Primair

FT + BNV - Beoordeling humane (genees)middelen

Beoordelen aanvragen handelsvergunningen

Organisatie: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Organisatieonderdeel: Agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen
Verwerkingsnummer: M3452
Type: Primair

BRI - Afhandeling Wob-verzoeken

Verzamelen gegevens die onder Wob-verzoek vallen

Organisatie: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Organisatieonderdeel: Agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen
Verwerkingsnummer: M3763
Type: Secundair

FKC - Proces inkoop en contractbeheer

Inkoop producten en diensten (inspannings- en resultaatverplichting)

Organisatie: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Organisatieonderdeel: Agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen
Verwerkingsnummer: M3789
Type: Secundair

COM - Interne communicatie

Ter beschikking stellen zakelijke contactgegevens

Organisatie: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Organisatieonderdeel: Agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen
Verwerkingsnummer: M3792
Type: Secundair

FKC - Financiële Administratie

Crediteuren behandelen

Organisatie: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Organisatieonderdeel: Agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen
Verwerkingsnummer: M3854
Type: Secundair

BD - Beoordeling diergeneesmiddelen

Beoordelen van en besluiten over aanvragen handelsvergunningen (inclusief parallelimport en homeopathische middelen)

Organisatie: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Organisatieonderdeel: Agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen
Verwerkingsnummer: M4095
Type: Primair

BRI - Afhandeling zienswijze-, bezwaar- en (hoger) beroepsprocedures

Behandelen van bezwaar- en beroepszaken waarbij het CBG betrokken is.

Organisatie: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Organisatieonderdeel: Agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen
Verwerkingsnummer: M4118
Type: Primair

BRI - Ondersteuning overleggen met externe partijen

Uitsturen vergaderstukken

Organisatie: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Organisatieonderdeel: Agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen
Verwerkingsnummer: M4120
Type: Secundair