265 verwerkingen

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Selecteer hier de organisatie waarop u wilt filteren.

Selecteer hier het organisatieonderdeel waarop u wilt filteren.

Selecteer hier het onderwerp waarop u wilt filteren.

Selecteer hier het type waarop u wilt filteren.

Sorteren op: Verwerking / Organisatie / Onderdeel / Nummer

Felicitatie-uitingen sporters

Doel is om individuele sporters of sportteams te feliciteren met het behalen van medaille(s) tijdens Europese Kampioenschappen, Wereld Kampioenschappen of de Olympische/Paralympische Spelen.

Organisatie: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Organisatieonderdeel: Kern - Directie Sport
Verwerkingsnummer: M732
Type: Primair

Afhandelen bezwaar- en beroepschriften

om een bezwaar- of beroepschrift - tijdig - af te handelen is het nodig om de naw- gegevens en opgevraagde documenten van een bezwaarde of zijn/haar gemachtigde te registreren.

Organisatie: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Organisatieonderdeel: Kern - Directie Wetgeving en Juridische Zaken
Verwerkingsnummer: M733
Type: Secundair

Stagefonds

Verzamelen van de WMO-overeenkomsten om te bepalen of een subsidiant onder de subsidieregeling stageplaatsen zorg II valt. Verzamelen van de stageovereenkomsten van de zorginstellingen die in de caseresearch vallen om de hoogte van de subsidie te bepalen. Er vallen per jaar 5 zorginstellingen in de caseresearch.

Organisatie: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Organisatieonderdeel: Kern - Directie Macro-Economische Vraagstukken en Arbeidsmarkt
Verwerkingsnummer: M834
Type: Primair

6 Verzending van nieuwsbrieven

Verzending van de CCMO nieuwsbrief aan belangstellenden die zich hiervoor hebben aangemeld via de CCMO-website. De verwerking is een onderdeel van het proces: Geven van voorlichting over de uitvoering en toepassing van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen.

Organisatie: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Organisatieonderdeel: Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek
Verwerkingsnummer: M1004
Type: Secundair

Vacatiedeclaratieformulieren voor commissie- en raadsleden

Ten behoeve van elke vergadering wordt een vacatievergoeding uitbetaald.

Organisatie: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Organisatieonderdeel: Nederlandse Sportraad
Verwerkingsnummer: M1157
Type: Secundair

Verwerking Werving en selectie

De verwerking waarvoor persoonsgegevens zijn of worden bewaard geschiedt bij sollicitanten voor een functie bij de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) en voor het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG). Doel: beoordeling van de geschiktheid van betrokkene voor een functie die vacant is of kan komen en de afhandeling van de door de sollicitant gemaakte onkosten. Na sollicitatierondes worden gegevens verwijderd. Bij bewaren gegevens wordt toestemming gevraagd aan sollicitant.

Organisatie: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Organisatieonderdeel: Raad voor Volksgezondheid en Samenleving
Verwerkingsnummer: M1167
Type: Secundair

Communicatiegegevens (mailadressen, telnrs)

Ter behoeve voor communicatie

Organisatie: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Organisatieonderdeel: Nederlandse Sportraad
Verwerkingsnummer: M1239
Type: Secundair

Same feelings

Het SCP verricht beleidsrelevant en strategisch onderzoek. Hiervoor worden gegevens verzameld via surveys en interviews, of worden extern gegevens gebruikt. Zie Regeling van de minister-president, Minister van Algemene Zaken, houdende de vaststelling van de Aanwijzingen voor de Planbureaus. Staatscourant 3200, 21 februari 2012 https://www.scp.nl/intranet/dsresource?objectid=ad4f59c4-4adf-4349-af76-963ebe322d15&type=org

Organisatie: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Organisatieonderdeel: Sociaal en Cultureel Planbureau
Verwerkingsnummer: M1684
Type: Primair

Informele banden

Het SCP verricht beleidsrelevant en strategisch onderzoek. Hiervoor worden gegevens verzameld via surveys en interviews, of worden extern gegevens gebruikt. Zie Regeling van de minister president, Minister van Algemene Zaken, houdende de vaststelling van de Aanwijzingen voor de Planbureaus. Staatscourant 3200, 21 februari 2012 https://www.scp.nl/intranet/dsresource?objectid=ad4f59c4-4adf-4349-af76- 963ebe322d15&type=org

Organisatie: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Organisatieonderdeel: Sociaal en Cultureel Planbureau
Verwerkingsnummer: M1699
Type: Primair

WMO evaluatie fase 2: de kanteling

Het SCP verricht beleidsrelevant en strategisch onderzoek. Hiervoor worden gegevens verzameld via surveys en interviews, of worden extern gegevens gebruikt. Zie Regeling van de minister president, Minister van Algemene Zaken, houdende de vaststelling van de Aanwijzingen voor de Planbureaus. Staatscourant 3200, 21 februari 2012 https://www.scp.nl/intranet/dsresource?objectid=ad4f59c4-4adf-4349-af76- 963ebe322d15&type=org

Organisatie: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Organisatieonderdeel: Sociaal en Cultureel Planbureau
Verwerkingsnummer: M1701
Type: Primair