6 Analyse van webstatistieken van bezoekers websites

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking 6 Analyse van webstatistieken van bezoekers websites in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

De CCMO gebruikt webstatistieken om te begrijpen hoe bezoekers de websites gebruiken. Deze informatie helpt de websites te verbeteren, bijvoorbeeld door informatie aan te vullen of door het gebruikersgemak te verbeteren.
Monitoren gebruik van informatie op website en aanpassing van die informatie toegesneden op behoeftes van gebruikers

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Bezoekers website ccmo.nl

 • Gegevens: Identificerende gegevens (IP-adres)
 • Verzameldoel: Monitoring gebruik van de informatie op website (zie verwerking Integere transacties van het Ministerie van Algemene Zaken)
 • Bewaartermijn: Zie verwerking Integere transacties van het Ministerie van Algemene Zaken
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Bezoekers website toetsingonline.nl en onderzoekswijs.nl

 • Gegevens: Identificerende gegevens (IP-adres, geografische gegevens), apparaat- en versie-gegevens, browser- en versie-gegevens, datum, tijd, bezochte URL's van de website.
 • Verzameldoel: Monitoring gebruik van de informatie en applicatie op website
 • Bewaartermijn: Archiefwet
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • CCMO stafmedewerker communicatie

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek

Bezoekadres

Parnassusplein 5
2511VX DEN HAAG
NEDERLAND

Postadres

Postbus 16302
2500BH DEN HAAG
NEDERLAND

Referentie

Verwerkingsnummer: M4921
Type: Secundair

Gerelateerde verwerkingen