6 Relatiebeheer externe contacten

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking 6 Relatiebeheer externe contacten in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

De CCMO onderhoudt contacten en communiceert met externe relaties, zoals ketenpartners, METC's, branche-organisaties, patiëntverenigingen, instellingen, andere (overheids) organisaties, leveranciers etc.
CCMO medewerkers moeten in staat worden gesteld om met mensen buiten de organisatie te kunnen communiceren.

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Contactpersoon externe relatie

  • Gegevens: Naam, organisatie, contactgegevens
  • Verzameldoel: De CCMO onderhoudt contacten en communiceert met externe relaties voor communicatie d.m.v. telefoon, post of e-mail.
  • Bewaartermijn: Persoonlijk werkcontact: zolang medewerker CCMO in dienst is. Gedeeld werkcontact: zolang de externe relatie actueel is, anders geldt de Archiefwet.
  • Bron: Betrokkene
  • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
    Gevolgen bij het niet aanleveren: anders geen communicatie mogelijk met externe personen of organisaties.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

  • Medewerker CCMO

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek

Bezoekadres

Parnassusplein 5
2511VX DEN HAAG
NEDERLAND

Postadres

Postbus 16302
2500BH DEN HAAG
NEDERLAND