6 Vergaderingen met externen

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking 6 Vergaderingen met externen in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

De CCMO heeft regelmatig overleg met externen, zoals ketenpartners, commissieleden, voorzitters en secretarissen en andere belanghebbenden over praktische en juridische aspecten m.b.t. toetsing van medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen.
Gerechtvaardigd belang voor verwerkingsverantwoordelijke en betrokkenen. Vergaderen met externe partijen gebeurt regelmatig, hiervoor worden de stukken uitgestuurd voor een gedegen voorbereiding. Het is onevenredig inspannend om voor elk persoon een toestemming te vragen, en verder een proportionele verwerking. Daarnaast is het van belang dat ieder zich kan voorbereiden. Er kan redelijkerwijs vanuit gaan worden dat men begrijpt dat gegevens voor dit doeleinde worden verzameld en verwerkt.

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Lokale METC medewerkers en commissieleden

 • Gegevens: Contactgegevens
 • Verzameldoel: Organisatie van afstemmingsoverleg of andere vergaderingen en toesturen vergaderstukken.
 • Bewaartermijn: Archiefwet
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: het is anders niet mogelijk om een vergadering te plannen.

CCMO medewerkers en commissieleden / externe adviseurs

 • Gegevens: Contactgegevens
 • Verzameldoel: Het organiseren van overige vergaderingen of bijeenkomsten en toesturen vergaderstukken.
 • Bewaartermijn: Archiefwet
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: het is anders niet mogelijk om een vergadering te plannen.

Ketenpartners

 • Gegevens: Naam en contactgegevens
 • Verzameldoel: Het organiseren van externe vergaderingen of bijeenkomsten en toesturen vergaderstukken.
 • Bewaartermijn: Archiefwet
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: het is anders niet mogelijk om een vergadering te plannen.

Vertegenwoordigers branch-organisaties / bedrijven / patiëntverenigingen etc.

 • Gegevens: Naam en contactgegevens
 • Verzameldoel: Het organiseren van externe vergaderingen of bijeenkomsten en toesturen vergaderstukken.
 • Bewaartermijn: Archiefwet
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: het is anders niet mogelijk om een vergadering te plannen.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Medewerkers CCMO
 • Betrokken personen van de vergadering / bijeenkomst

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek

Bezoekadres

Parnassusplein 5
2511VX DEN HAAG
NEDERLAND

Postadres

Postbus 16302
2500BH DEN HAAG
NEDERLAND