Aanleveren gegeven Kustwacht Centrum (KWC)

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Aanleveren gegeven Kustwacht Centrum (KWC) in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Het veilighouden van de noordzee, kerntaak van de Kustwacht. De gegevens zijn nodig voor uitvoering van deze kerntaakt.
Wettelijke verplichting. KWC is gehouden het besluit instelling kustwacht. Op grond van deze taak is de wettelijke verplichting gekozen.

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Betrokkenen met een vergunning voor een radiozendinstallatie.

  • Gegevens: - Radio roepnaam/ATIS - Europa nummer - IMO nummer - MMSI - Telefoonnummer - Telefaxnummer - Naam vergunninghouder - Adres vergunninghouder - Scheepsnaam - Telefoongegevens in geval van nood - Uiterlijke kenmerken van schip
  • Verzameldoel: nakomen van wettelijke verplichtingen KWC
  • Bewaartermijn: 5 jaar
  • Bron: Agentschap Telecom, vastgestelde gegevens en vrijwillig aangedragen gegevens.
  • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
    Gevolgen bij het niet aanleveren: Mogelijk geen adequate hulp bij een SAR situatie, waarbij het KWC over de juiste gegevens moet beschikken.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

  • Kustwachtcentrum (KWC) Den Helder.

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur-hoofdinspecteur van het Agentschap Telecom

Bezoekadres

Emmasingel 1
9726AH GRONINGEN
NEDERLAND

Postadres

Postbus 450
9700AL GRONINGEN
NEDERLAND

Referentie

Verwerkingsnummer: M8107
Type: Primair