Adviezen van F- en G-vergunninghouders aan Farmatec

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Adviezen van F- en G-vergunninghouders aan Farmatec in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Advies verstrekken aan Farmatec, waarbij de inspectie controleert of de richtlijnen van GMP/GDP nageleefd worden door de bedrijven/instellingen, met als doel het kunnen vertrouwen op goede geneesmiddelen
Taak van algemeen belang

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Verantwoordelijke bestuurder(s) en diens contactpersoon van bedrijven en instellingen

 • Gegevens: Naam, adres, functie, telefoonnummer, e-mailadres, overige persoonsgegevens aangeleverd in het kader van de inspectie
 • Verzameldoel: Beoordeling van de aanvraag en daarmee wel/geen toestemming verlenen
 • Bewaartermijn: 10 jaar
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Melding is een wettelijke verplichting, namelijk: artikel 21 van de Geneesmiddelenwet

Medewerker(s) van andere betrokken (overheids)instanties waarmee de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd samenwerkt

 • Gegevens: Naam, adres, functie, telefoonnummer, e-mailadres, overige persoonsgegevens in het kader van de inspectie
 • Verzameldoel: Beoordeling van de aanvraag en daarmee wel/geen toestemming verlenen
 • Bewaartermijn: 10 jaar
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Externe deskundige ingeschakeld door verantwoordelijk bestuurder van bedrijven en instellingen

 • Gegevens: Naam, adres, functie, telefoonnummer, e-mailadres
 • Verzameldoel: Beoordeling van de aanvraag en daarmee wel/geen toestemming verlenen
 • Bewaartermijn: 10 jaar
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Overige personen genoemd in aangeleverde documentatie

 • Gegevens: Naam, adres, functie, telefoonnummer, e-mailadres, overige persoonsgegevens in het kader van de inspectie
 • Verzameldoel: Beoordeling van de aanvraag en daarmee wel/geen toestemming verlenen
 • Bewaartermijn: 10 jaar
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Daartoe bevoegde medewerkers van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
 • Farmatec

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

Inspecteur-generaal Gezondheidszorg en Jeugd

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521AZ UTRECHT
NEDERLAND

Postadres

Postbus 2518
6401DA HEERLEN
NEDERLAND