Advisering, voorbereiding besluiten en wetgeving HB]Z

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Advisering, voorbereiding besluiten en wetgeving HB]Z in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doelen:

 • Het verwerken van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor: -advisering -voorbereiding besluiten -wetgeving Statistische en andere overzichten voor interne bedrijfsstatistiek, voor beleids- of wetenschappelijk onderzoek, bedrijfsbeveiliging, het behandelen van geschillen en het uitoefenen van accountantscontrole.
  Toestemming betrokkene
 • Het verwerken van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor: -advisering -voorbereiding besluiten -wetgeving Statistische en andere overzichten voor interne bedrijfsstatistiek, voor beleids- of wetenschappelijk onderzoek, bedrijfsbeveiliging, het behandelen van geschillen en het uitoefenen van accountantscontrole.
  Uitvoering overeenkomst
 • Het verwerken van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor: -advisering -voorbereiding besluiten -wetgeving Statistische en andere overzichten voor interne bedrijfsstatistiek, voor beleids- of wetenschappelijk onderzoek, bedrijfsbeveiliging, het behandelen van geschillen en het uitoefenen van accountantscontrole.
  Wettelijke verplichting
 • Het verwerken van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor: -advisering -voorbereiding besluiten -wetgeving Statistische en andere overzichten voor interne bedrijfsstatistiek, voor beleids- of wetenschappelijk onderzoek, bedrijfsbeveiliging, het behandelen van geschillen en het uitoefenen van accountantscontrole.
  Taak van algemeen belang
 • Het verwerken van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor: -advisering -voorbereiding besluiten -wetgeving Statistische en andere overzichten voor interne bedrijfsstatistiek, voor beleids- of wetenschappelijk onderzoek, bedrijfsbeveiliging, het behandelen van geschillen en het uitoefenen van accountantscontrole.
  Gerechtvaardigd belang. Voor zover er geen sprake is van een wettelijke verplichting, is vanwege het gerechtvaardigd belang een belangenafweging gemaakt. De verwerking van gegevens is nodig voor de vermelde doeleinden en kan niet op een andere wijze plaatsvinden. De inbreuk voor de betrokkenen is gering vanwege de aard van de verwerkte gegevens.

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Betrokkenen waarover een besluit als bedoeld in de Awb of andere van toepassing zijnde regelgeving wordt voorbereid

 • Gegevens: NAW-geg,. e-mailadres, tel.nr., geslacht
 • Verzameldoel: Noodzakelijk voor communicatie betrokkenen
 • Bewaartermijn: Cf. Archiefwet en Ordeningsplan HBJZ. In Outlook: zo lang als nodig is voor proces.
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Derden-belanghebbenden

 • Gegevens: NAW-gegevens, e-mailadres, tel.nr. geslacht
 • Verzameldoel: Noodzakelijk voor communicatie met betrokkenen
 • Bewaartermijn: Cf. Archiefwet en Ordeningsplan HBJZ. In Outlook: zo lang als nodig is voor proces.
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Contactpersonen en adviseurs binnen IenW, bij overheden, bedrijfsleven, NGO’s, internationale organisaties

 • Gegevens: NAW-gegevens e-mailadres tel. nr. geslacht Kvk.nr, voor zover vermeld op briepa pier Bankrek.nr. indien nodig.
 • Verzameldoel: Noodzakelijk voor overleg en communicatie met betrokkenen
 • Bewaartermijn: Cf. Archiefwet en Ordeningsplan HBJZ. In Outlook: zo lang als nodig is voor proces.
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Medewerkers HBJZ, medewerkers van de betreffende beleidsdirectie, medewerkers belast met accorderen besluit, medewerkers IBI-F&I bij betalingen, medewerkers Documentaire
 • Dienstverlening bij archivering.
 • Contactpersonen en adviseurs binnen IenW, bij overheden, bedrijfsleven en NGO’s, buitenlandse overheden en ternationale organisaties; voor zover het contactgegevens van IenW-medewerkers betreft.

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze de hoofddirecteur van Hoofdirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken