Andere meldingen Jeugd

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Andere meldingen Jeugd in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Het afhandelen van niet verplichte meldingen van burgers, zorgverleners en zorgaanbieders over de zorg; Signalering ten behoeve van risicotoezicht
Taak van algemeen belang

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Melders

 • Gegevens: Naam, adres, woonplaats, relatie tot andere personen waarop de vraag of klacht betrekking heeft, functie, telefoonnummer, e-mailadres, overige persoonsgegevens, aangeleverd door de melder
 • Verzameldoel: Toezicht houden op de kwaliteit van zorg; Communicatie met betrokken instanties en personen over de afhandeling van de melding; Signalering in het kader van risicotoezicht
 • Bewaartermijn: 10 jaar
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Jeugdhulpverlener(s) of jeugdhulpaanbieder(s) waarop de melding betrekking heeft

 • Gegevens: Naam, adres, woonplaats, functie, telefoonnummer, e-mailadres, overige persoonsgegevens, aangeleverd door de melder of verzameld door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
 • Verzameldoel: Toezicht houden op de kwaliteit van zorg; Communicatie met betrokken instanties en personen over de afhandeling van de melding; Signalering in het kader van risicotoezicht
 • Bewaartermijn: 10 jaar
 • Bron: Melder; Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd; Internet; Kamer van Koophandel
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.
 • Bijzondere persoonsgegevens

  • Gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid

Cliënt waar de melding op betrekking heeft

 • Gegevens: Naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, overige (bijzondere) persoonsgegevens, aangeleverd door de melder
 • Verzameldoel: Toezicht houden op de kwaliteit van zorg; Communicatie met betrokken instanties en personen over de afhandeling van de melding; Signalering in het kader van risicotoezicht
 • Bewaartermijn: 10 jaar
 • Bron: Betrokkene; Melder
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.
 • Bijzondere persoonsgegevens

  • Gegevens over gezondheid
  • Gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid

Overige betrokkenen waarop de melding betrekking heeft

 • Gegevens: Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, overige persoonsgegevens aangeleverd in de melding
 • Verzameldoel: Toezicht houden op de kwaliteit van zorg; Communicatie met betrokken instanties en personen over de afhandeling van de melding; Signalering in het kader van risicotoezicht
 • Bewaartermijn: 10 jaar
 • Bron: Melder
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Daartoe bevoegde medewerkers van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
 • Commissie Meldingen Jeugd (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en Inspectie Justitie en Veiligheid)

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

Inspecteur-generaal Gezondheidszorg en Jeugd

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521AZ UTRECHT
NEDERLAND

Postadres

Postbus 2518
6401DA HEERLEN
NEDERLAND