Andere meldingen Wkkgz (meldingen niet vallend onder art 11 eerste lid a,b of c)

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Andere meldingen Wkkgz (meldingen niet vallend onder art 11 eerste lid a,b of c) in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doelen:

 • Onderzoeken of sprake is van een situatie die voor de veiligheid van cliënten of de zorg een ernstige bedreiging kan betekenen, of met het oog op het belang van een goede zorg anderszins, op basis van paragraaf 4 Uitvoeringsbesluit Wkkgz
  Taak van algemeen belang
 • Onderzoeken of de zorgaanbieder voldoet aan artikel 13, 15 en 18 lid 1 en lid 5 en artikel 23 van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)
  Taak van algemeen belang
 • Onderzoeken of sprake is van een situatie die voor de veiligheid van cliënten of de zorg een ernstige bedreiging kan betekenen, of met het oog op het belang van een goede zorg anderszins, op basis van paragraaf 4 Uitvoeringsbesluit Wkkgz
  Wettelijke verplichting

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Melder

 • Gegevens: Naam, titel, geslacht, functie, adres, telefoonnummer
 • Verzameldoel: Registreren, beoordelen en zo nodig onderzoeken van de melding; Communicatie met melder
 • Bewaartermijn: 10 jaar
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Aanlevering is wettelijke verplicht, namelijk: Uitvoeringsbesluit Wkkgz artikel 8.15

Patiënt / cliënt

 • Gegevens: Naam, geboortedatum, geslacht, overige (eventueel bijzondere) persoonsgegevens aangeleverd bij de melding of verkregen bij het onderzoek
 • Verzameldoel: Registreren, beoordelen en zo nodig onderzoeken van de melding
 • Bewaartermijn: 10 jaar
 • Bron: Melder, zorgaanbieder
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.
 • Bijzondere persoonsgegevens

  • Gegevens over gezondheid

Zorgverlener

 • Gegevens: Naam, overige persoonsgegevens aangeleverd bij de melding of verkregen bij het onderzoek
 • Verzameldoel: Registreren, beoordelen en zo nodig onderzoeken van de melding
 • Bewaartermijn: 10 jaar
 • Bron: Melder, zorgaanbieder
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Andere personen genoemd in de melding

 • Gegevens: Naam, overige (eventueel bijzondere of strafrechtelijke) persoonsgegevens aangeleverd bij de melding of verkregen bij het onderzoek
 • Verzameldoel: Registreren, beoordelen en zo nodig onderzoeken van de melding
 • Bewaartermijn: 10 jaar
 • Bron: Melder
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Daartoe bevoegde medewerkers van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

Inspecteur-generaal Gezondheidszorg en Jeugd

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521AZ UTRECHT
NEDERLAND

Postadres

Postbus 2518
6401DA HEERLEN
NEDERLAND