BD - Toelating van diervoederadditieven en dieetvoeders en proefontheffingen

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking BD - Toelating van diervoederadditieven en dieetvoeders en proefontheffingen in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doelen:

 • Het uitbrengen van advies over aanvragen voor Europese toelating van diervoederadditieven en dieetvoeders aan Ministerie LNV
  Wettelijke verplichting
 • Beoordelen en toestemming geven namens Ministerie LNV inzake aanvragen voor proefontheffingen toevoegingen diervoeders
  Wettelijke verplichting

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Betrokkenen Firma

 • Gegevens: Naam Functie Adres Fax Tel.nr. Emailadres
 • Verzameldoel: Beoordelen en toestemming geven namens Ministerie LNV inzake aanvragen.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen. Het uitbrengen van advies over aanvragen voor Europese toelating van d.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
 • Bewaartermijn: Ten minste 15 jaar na intrekking registratie Ten minste 15 jaar na aanvraag proefontheffing
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Anders geen aanvraag mogelijk

Adviescommissie Product Registratie (APR)

 • Gegevens: Naam Functie Organisatie Mailadres Tel.nr
 • Verzameldoel: Beoordelen en toestemming geven namens Ministerie LNV inzake aanvragen.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
 • Bewaartermijn: Ten minste 15 jaar na afgifte proefontheffing
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Anders geen communicatie mogelijk

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Betrokkenen Bureau Diergeneesmiddelen aCBG
 • Advies Commissie Product Registratie
 • SCOPAFF-lid Nederland

Doorgifte buiten EU

Er is sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie. Deze landen en/of internationale organisaties worden hieronder omschreven.

 • SCOPAFF (standing Committee van Europese Commissie)

De gegevens worden uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU, of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen.

 

Verantwoordelijke

Adjunct Directeur agentschap College Beoordeling van Geneesmiddelen (aCBG)

Bezoekadres

Graadt van Roggeweg 500
3531AH UTRECHT
NEDERLAND

Postadres

Postbus 8275
3503RG UTRECHT
NEDERLAND