Begeleidingstraject inzake re-integratie

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Begeleidingstraject inzake re-integratie in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doelen:

 • De persoonsgegevens worden verwerkt voor de uitvoering van begeleidingstrajecten naar werk na (langdurige) ziekte (of arbeidsongeschiktheid)
  Gerechtvaardigd belang. AZ heeft een bedrijfsvoeringsbelang die het noodzakelijk maakt om de persoonsgegevens voor deze doeleinden te kunnen verwerken, welk doel niet op andere wijze kan worden bereikt.
 • De persoonsgegevens worden verwerkt voor de uitvoering van begeleidingstrajecten naar werk na (langdurige) ziekte (of arbeidsongeschiktheid)
  Wettelijke verplichting
 • De persoonsgegevens kunnen verder worden gebruikt voor statistische- en andere overzichten voor interne bedrijfsstatistiek, het ontwikkelen van beleid, voor beleids- en wetenschappelijk onderzoek, voor de bedrijfsbeveiliging, het behandelen van geschillen, bezwaar- en beroepsprocedures en voor accountantscontrole.
  Gerechtvaardigd belang. AZ heeft een bedrijfsvoeringsbelang die het noodzakelijk maakt om de persoonsgegevens voor deze doeleinden te kunnen verwerken, welk doel niet op andere wijze kan worden bereikt.

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Medewerkers van AZ

 • Gegevens: naw gegevens, persoonlijke gegevens, voor communicatie benodigde gegevens, arbeid of arbeidsomstandigheden gerelateerde gegevens
 • Verzameldoel: De persoonsgegevens worden verwerkt voor de uitvoering van begeleidings-trajecten naar werk na (langdurige) ziekte (of arbeidsongeschiktheid). De persoonsgegevens kunnen verder worden gebruikt voor statistische- en andere overzichten voor interne bedrijfsstatistiek, het ontwikkelen van beleid, voor beleids- en wetenschappelijk onderzoek, voor de bedrijfsbeveiliging, het behandelen van geschillen, bezwaar- en beroepsprocedures en voor accountantscontrole.
 • Bewaartermijn: Bewaartermijnen zijn vastgelegd in het Basisselectiedocument P-dossier Mens- en- werk 1945- versie 2016, vastgesteld Staatscourant 61351 en 61358, 18 november 2016.
 • Bron: Betrokkene en de bedrijfsarts
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.
 • Bijzondere persoonsgegevens

  • Gegevens over gezondheid

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Manager AZ
 • Re-integratiebureau
 • Unit P&O/I

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

Minister van Algemene Zaken, namens deze de Directeur Bedrijfsvoering (POI)

Postadres

Postbus 20001
2500EA Den Haag
NEDERLAND