Begeleidingstraject participanten

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Begeleidingstraject participanten in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doelen:

 • De persoonsgegevens worden verwerkt voor de behandeling, afdoening en archivering van het begeleiden van arbeidsbeperkten en hun managers.
  Gerechtvaardigd belang. AZ heeft een bedrijfsvoeringsbelang die het noodzakelijk maakt om de persoonsgegevens voor deze doeleinden te kunnen verwerken, welk doel niet op andere wijze kan worden bereikt.
 • De persoonsgegevens kunnen verder worden gebruikt voor statistische- en andere overzichten voor interne bedrijfsstatistiek, het ontwikkelen van beleid, voor beleids- en wetenschappelijk onderzoek, voor de bedrijfsbeveiliging, het behandelen van geschillen, bezwaar- en beroepsprocedures en voor accountantscontrole.
  Gerechtvaardigd belang. AZ heeft een bedrijfsvoeringsbelang die het noodzakelijk maakt om de persoonsgegevens voor deze doeleinden te kunnen verwerken, welk doel niet op andere wijze kan worden bereikt.

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Medewerkers van AZ met een arbeidsbeperking

 • Gegevens: naw gegevens, voor communicatie benodigde gegevens en gegevens met betrekking tot de arbeidsbeperking.
 • Verzameldoel: De persoonsgegevens worden verwerkt voor de behandeling, afdoening en archivering van het begeleiden van medewerkers met een arbeidsbeperking en hun managers.
 • Bewaartermijn: Bewaartermijnen zijn vastgelegd in het Basisselectiedocument P-dossier Mens- en- werk 1945- versie 2016, vastgesteld Staatscourant 61351 en 61358, 18 november 2016.
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.
 • Bijzondere persoonsgegevens

  • Gegevens over gezondheid

Managers AZ

 • Gegevens: voor communicatie benodigde gegevens
 • Verzameldoel: Het betreft het coachen en begeleiden van arbeidsbeperkten en hun managers.
 • Bewaartermijn: Bewaartermijnen zijn vastgelegd in het Basisselectiedocument P-dossier Mens- en- werk 1945- versie 2016, vastgesteld Staatscourant 61351 en 61358, 18 november 2016.
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Extern coachingsburo
 • Medewerker AZ
 • Manager
 • Unit P&O/I

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

Minister van Algemene Zaken, namens deze de Directeur Bedrijfsvoering (POI)

Postadres

Postbus 20001
2500EA Den Haag
NEDERLAND