Benoeming regioburgemeesters Bestel en Bevoegdheden

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Benoeming regioburgemeesters Bestel en Bevoegdheden in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Benoeming van de regioburgemeester.
Wettelijke verplichting

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Aspirant regioburgemeester.

  • Gegevens: Naam, adres en woonplaats gegevens (gewone persoonsgegevens).
  • Verzameldoel: Benoeming van de regioburgemeester.
  • Bewaartermijn: Bewaartermijnen worden in selectielijsten vastgesteld, op grond van de Archiefwet- en regelgeving. Er is geen actuele generieke selectielijst van toepassing voor. Daarom wordt verwezen naar het Generiek Waarderingsmodel Rijksoverheid (GWR). Het GWR stelt in punt 1.2. een bewaartermijn van maximaal 7 jaren na het vervallen van de benoeming of een eventuele schorsing/ontslag van de regioburgemeester.
  • Bron: Verstrekker: burgemeester.
  • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

  • Ministerie JenV en bij reactie aspirant regioburgemeester.

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Justitie en Veiligheid, namens deze de directeur-generaal Politie en Veiligheidsregio's

Bezoekadres

Turfmarkt 147
2511DP Den Haag
NEDERLAND

Postadres

Postbus 20301
2500EH Den Haag
NEDERLAND