Beoordeling door de commissie LZA-LP

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Beoordeling door de commissie LZA-LP in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Beoordelen, door de commissie late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging pasgeborenen, van een door een arts uitgevoerde zwangerschapsafbreking of levensbeëindiging pasgeborene
Wettelijke verplichting

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

ouders en pasgeborene (of ongeborene)

 • Gegevens: naam, adres, woonplaats, gezondheidsgegevens van ouders en pasgeborene (of ongeborene)
 • Verzameldoel: Beoordelen, door de commissie late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging pasgeborenen, van een door een arts uitgevoerde zwangerschapsafbreking of levensbeëindiging pasgeborene
 • Bewaartermijn: 20 jaar
 • Bron: Betrokkene (arts)
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: anders kan er geen beoordeling plaatsvinden
 • Bijzondere persoonsgegevens

  • Gegevens over gezondheid

arts

 • Gegevens: naam, adres, woonplaats, medische specialisatie
 • Verzameldoel: Beoordelen, door de commissie late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging pasgeborenen, van een door een arts uitgevoerde zwangerschapsafbreking of levensbeëindiging pasgeborene
 • Bewaartermijn: 20 jaar
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: anders is geen beoordeling mogelijk

hulpverlener

 • Gegevens: naam, functie, werkadres, telefoonnummer
 • Verzameldoel: Beoordelen, door de commissie late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging pasgeborenen, van een door een arts uitgevoerde zwangerschapsafbreking of levensbeëindiging pasgeborene
 • Bewaartermijn: 20 jaar
 • Bron: Betrokkene (arts)
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: anders kan er geen beoordeling plaatsvinden

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Ministerie van VWS, eenheid secretariaten tuchtcolleges en toetsingscommissies, secretariaat LZA/LP
 • Openbaar Ministerie, college van PG, op grond van artikel 2 sub b van de regeling - start een zelfstandig proces voor de verwerking van de door de commissie aangeleverde persoonsgegevens.
 • IGJ, op grond van artikel 2 sub a - start een zelfstandig proces voor de verwerking van de door de commissie aangeleverde persoonsgegevens.

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, voor deze de plv. secretaris-generaal (ESTT)

Bezoekadres

Parnassusplein 5
2511VX Den Haag
NEDERLAND

Postadres

Postbus 20350
2500EJ Den Haag
NEDERLAND